Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli  VI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchylenia uchwały własnej dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 (druk nr 36),
  b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem na zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego” (druk nr 37),
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 38),
  d) zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020 (druk nr 39).
 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.                                                                                

wspólne posiedzenie Komisji
11 marca 2019 r. (poniedziałek) godz. 16.00  pokój nr 211

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                       Mariusz Folcik

2019-03-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.