Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.    

Porządek obrad
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3.    Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4.    Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5.    Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za rok 2016.
6.    Zapytania i wolne wnioski.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 251),
b)    ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla (druk nr 252),
c)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2017 rok (druk nr 253).                           
8.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9.    Oświadczenia i informacje.
10.    Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 wspólne posiedzenie komisji
 19 kwietnia 2017 r. (środa) godz.  15 30/ pokój nr 211


                                             
Przewodniczący Rady
                                          Andrzej Dziedzic
2017-04-12
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.