Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Regionalne Centrum Kultury w Równem


Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do programu Infrastruktura Kultury na zadanie pod nazwą: „Regionalne Centrum Kultury w Równem - rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukla, Podkarpacie”. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 kwietnia 2017r.  uzyskało dotację w wysokości 125.000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Gmina Dukla zgodnie z zawartą umową przyznała dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą:  „Dostosowanie pomieszczeń budynku Domu Ludowego w Równem do potrzeb Regionalnego Centrum Kultury w Równem” dla Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem, ul. Długa 18 - dotacja w wysokości 41.670,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

Przebudowa części budynku Domu Ludowego w Równem na pomieszczenia Regionalnego Centrum Kultury w Równem etap II obejmuje modernizację pomieszczeń sanitarnych na parterze domu ludowego w Równem w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sali Domu Ludowego w Równem oraz zakup wyposażenia - dostawa krzeseł, klimatyzatora i systemu monitoringu.

Realizacja zadania  ma na celu wesprzeć inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury poprzez tworzenie przyjaznej i nowoczesnej bazy technicznej. Zadanie jest niezmiernie ważne dla lokalnej społeczności we wszystkich grupach wiekowych. Mieszkańcy wykazują dużą aktywność w zakresie działalności kulturalnej, rekreacyjnej itp.

Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem dba  o rozwój kultury w naszej miejscowości, m.in. organizuje imprezy kulturalne, w tym dożynki, na które przygotowywane  są przedstawienia, często o tematyce dotyczącej odchodzących w zapomnienie tradycji i zwyczajów. Do występu w przedstawieniach angażowana jest również młodzież szkolna, dzięki temu może rozwijać swoje zainteresowania i miło spędzić wolny czas. Dzięki działaniom Stowarzyszenia zwiększa się integracja środowiska i zacieśniają się więzy międzypokoleniowe.

W ramach stowarzyszenia działa grupa teatralna "Mało poważni", którą tworzą mieszkańcy wioski, a wśród nich przedstawiciele władz wiejskich, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna. Już od kilku lat corocznie RTH współuczestniczy w organizacji dożynek wiejskich oraz przygotowywanych spektaklach na podstawie własnych scenariuszy. Stowarzyszenie szyje stroje, wykonuje dekoracje, tworzy muzykę. I chociaż próby odbywają się podczas wakacji, młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczy. Grupa teatralna ma na swoim koncie 5 spektakli teatralnych. Na scenie występują wspólnie trzy pokolenia: dziadkowie, rodzice i dzieci. Ma to bardzo pozytywny wpływ szczególnie na rozwój młodych ludzi i ich relacje ze starszymi, uczy szacunku do drugiego człowieka, odwagi i śmiałości, daje wiarę w siebie.

Scenę w Domu Ludowym w Równem często  wykorzystuje szkoła organizując uroczystości środowiskowe m.in. Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Święto Patronów Szkoły, Wigilię i wiele innych. Występy swoje prezentuje na niej również szkolny teatr "Klakier", który ma na swoim koncie wiele przedstawień i liczne sukcesy, m.in. I miejsce                                    w województwie za autorski spektakl pt. "Niezwykłe przygody Ufki i Ufcia".

Na scenie tej mają miejsce coroczne biesiady organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, podczas których występują liczne zespoły folklorystyczne, w tym także zespół Równianie.

Pomieszczenia, które powstaną znacznie przyczynią się do poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej. Z powstałych pomieszczeń będą mogły korzystać wszelkie organizacje wiejskie, stowarzyszenia, młodzież szkolna, nauczyciele  i wszyscy mieszkańcy wioski.

Grupa wiekowa dorośli i seniorzy to osoby inicjujące życie kulturalne na wsi. W Równem jest wielu zdolnych i aktywnych ludzi, którzy swój potencjał chętnie wykorzystują społecznie w ramach rozwoju kultury. Dla osób aktywnych zawodowo jest to okazja do oderwania się od codzienności, a dla seniorów możliwość wyjścia z domu i obcowania z innymi ludźmi. Stworzenie odpowiedniego zaplecza i zakup niezbędnego wyposażenia ułatwiłoby rozwój miejscowości pod względem kulturowym i społecznym.

Realizacja zadania jest bardzo ważna dla rozwoju miejscowości Równe. Potrzebujemy

infrastruktury aby tworzyć i przekazywać kulturę. Regionalne Centrum Kultury w Równem pozwoli realizować działania historyczno kulturalne.

Mariusz Folcik

Więcej zdjęć w galerii...

2017-10-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.