Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ratowanie najcenniejszych nagrobków


Prace  na dukielskiej nekropoli

W najstarszej części cmentarza komunalnego w Dukli położonego przy ul. Bernardyńskiej od kilku lat trwają prace konserwatorskie zmierzające do uratowania najcenniejszych nagrobków tej nekropoli.

 Kilkanaście nagrobków kamiennych, opuszczonych i bez opieki pochodzących z XIX i przełomu XIX/XX w. takie jak: figury Matki Bożej, metalowe i kamienne krzyże oraz pomniki z uwagi na walory artystyczne i religijne zostało wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską.

W roku 2013 gmina Dukla rozpoczęła  ratowanie tych zabytkowych nagrobków  przed dalszą degradacją  i co roku prace te są kontynuowane. W pierwszej kolejności zostały wybrane do renowacji nagrobki w najgorszym stanie technicznym wzdłuż głównej alei prowadzącej do kaplicy cmentarnej oraz inne usytuowane w na „starej „ części cmentarza.

W poprzednich latach zostało wyremontowane 11 nagrobków, w tym  najpiękniejsze nagrobki dukielskiej nekropolii: Karola Reissa, lekarza mieszkającego i pracującego w Dukli w XIX w., Ludwika Dłużniewskiego, powstańca styczniowego z charakterystyczną kolumną z motywem liści laurowych, Anny Horak, żony dukielskiego lekarza, Kazimiery z Paluchów Minkusiewiczowej żony rejenta i burmistrza Dukli Floriana Minkusiewicza. W roku bieżącym  zostały ukończone prace remontowo- renowacyjne 4  kolejnych nagrobków:

1) Ks. Jana Zwolińskiego i Jego Rodziny

2) Nagrobek Nieznanego Zmarłego

3) Nagrobek dziecka Janusza Kopystyńskiego

4) Nagrobek Jana Seredy

Wykonane kompleksowe prace konserwatorsko-renowacyjne poprawiły stan techniczny nagrobków oraz przywróciły utracone walory estetyczne. Odwiedzający groby swoich bliskich na cmentarzu komunalnym w Dukli, mogą zobaczyć odnowione pomniki, krzyże i figury, które wyróżniają się na tle innych współczesnych nagrobków. Ogólny koszt renowacji i konserwacji  w roku bieżącym to 51 000,00  zł brutto.

Pamięć o tych, którzy mieszkali i pracowali w Dukli jest naszym obowiązkiem, a same pomniki są naszym dziedzictwem kulturowym i są świadectwem naszej kultury.

Stanisława Fornal

Fot. Przemysław Michalski

Więcej zdjęć w galerii...

2017-10-31
Stanisława Fornal, Fot. Przemysław Michalski

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.