Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

z w o ł u j ę

na dzień 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli L sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności mię
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za rok 2017.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (druk nr 341),
  b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2018 roku (druk nr 342),
  c) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023 (druk nr 343),
  d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli na zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem (druk nr 344),
  e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 345).
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 22 lutego 2018 r. (czwartek) godz. 15.30 pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

 

2018-02-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.