Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Podpisanie umowy na Koncepcję Programową dla odcinka S19 Dukla-Barwinek


24 kwietnia br. Dukli odbyła się konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy na Koncepcję Programową dla odcinka S19 Dukla-Barwinek z udziałem m.in. ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, europosła Tomasza Poręby, przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury posła Bogdana Rzońcy, dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdana Tarnawskiego, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Czesława Łączaka, władz samorządowych gminy Dukla tj. burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara i przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Andrzeja Dziedzica, radnych Rady Miejskiej w Dukli i sołtysów oraz przedstawiciela firmy Multiconsult Polska prezesa Jarosława Wielopolskiego, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę i zaoferowała kwotę ponad 8,4 mln zł za wykonanie Koncepcji Programowej w okresie 22 miesiecy.
            To ostatni etap 75-kilometrowego fragmentu S19 Babica-Barwinek, dla którego zostanie przygotowana szczegółowa koncepcja programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym krokiem do spełnienia marzeń mieszkańców Podkarpacia, ale także wszystkich kierowców podróżujących na kierunku północ-południe. Na całym odcinku S19 od Rzeszowa do granicy państwa w Barwinku trwają już prace koncepcyjne, które po zakończeniu pozwolą na ogłoszenie przetargu na projekt i budowę szlaku Via Carpatia. Droga ekspresowa S19 to priorytetowa inwestycja dla polskiego rządu i bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego, dlatego tak istotne jest, abyśmy domknęli jej realizację - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury w Dukli.
Odcinki drogi ekspresowej S19 od węzła Babica przez węzły Domaradz, Miejsce Piastowe i Dukla aż do Barwinka o łącznej długości 75 km, stanowiące część szlaku Via Carpatia, przewidziane są do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dziś, czyli 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę na ostatni, 18-kilometrowy odcinek ekspresówki prowadzący do granicy ze Słowacją. Wraz z dzisiejszą decyzją rozpoczynają się realne prace na kluczowym odcinku S19 wiodącym do granicy polsko-słowackiej. Pozwolą one na opracowanie programu i rozwiązań dla przyszłego wykonawcy tej drogi. W tym roku to już kolejna ważna decyzja w zakresie budowy S19 między Babicą a Barwinkiem. Dwa miesiące temu podpisano umowę na przygotowanie koncepcji programowej na odcinku Babica-Domaradz, a następnie także dla dwóch kolejnych odcinków, tj. węzeł Domaradz - węzeł Miejsce Piastowe oraz węzeł Miejsce Piastowe - węzeł Dukla. Na odcinku Dukla - Barwinek prace budowlane planowane są na rok 2023 - powiedział Tomasz Poręba.
W ramach podpisanych umów zostanie przygotowane m.in. kompleksowe rozpoznanie geologiczne, analiza i prognoza ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, opracowania ekonomiczno-finansowe, analiza zagrożenia powodziowego oraz organizacja i bezpieczeństwo ruchu. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19. GDDKiA dokonała także wyboru wykonawców liczących w sumie 22 km odcinków Nisko Południe-Podgórze i Podgórze-Kamień - będą to odpowiednio Strabag i Budimex. Te prace przy drodze S19 były możliwe dzięki ubiegłorocznej decyzji o podpisaniu aneksu do kontraktu terytorialnego z rządem na kwotę 24 mld zł na budowę S19 od Babicy do Barwinka
Poseł Bogdan Rzońca przypomniał, że idea utworzenia  szlaku została zapoczątkowana w 2006 roku w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. A także, że dziś trudno sobie wyobrazić, ale planuje się, że w 2025 roku będziemy  jeździć  z Barwinka do Suwałk, drogą szybką i bardzo nowoczesną. Będzie to impuls do rozwoju gospodarki, bowiem drogą S19 interesują się państwa skandynawskie i bałkańskie. Dla Dukli zaświeciło dzisiaj słońce dla nowej drogi, drogi S19, która rozwiąże wiele problemów naszego miasta. Pan minister powiedział, że to jest ostatni odcinek S19, a ja powiem, że to powinien być  pierwszy odcinek drogi, bo to jest wizytówka naszego kraju,  tu zaczyna się Polska. Marzy mi się, aby się spotkać tu w Dukli na uroczystym otwarciu w 2024, czy w 2025roku. Powstająca droga poprawi jakość życia mieszkańcom gminy, poprawi bezpieczeństwo i to są główne zalety tej drogi, nie mówię już o wpływie na rozwój gospodarki. Dziękuję za wszystko, za to  że w Dukli i że w końcu można powiedzieć start dla S19 – powiedział burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.
Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.
Krystyna Boczar-Różewicz
Więcej zdjęć w galerii ...
2018-04-24
Krystyna Boczar-Różewicz

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.