Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

GPSZOK - zmiana terminów pracy!!!

GPSZOK w Dukli

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli w 2017 r. będzie otwarty dla mieszkańców Gminy Dukla w następujące dni:

Wtorek - 700-1500
Czwartek - 700-1500
Sobota - 700-1500


Do GPSZOK-u bez konieczności dodatkowych opłat, mieszkańcy Gminy Dukla mogą oddawać odpady segregowane i problemowe, które zalegają w gospodarstwach domowych. Jedynym warunkiem odbioru odpadów w GPSZOK-u jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania na terenie Naszej Gminy.

Odpady jakie są przyjmowane to:

 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • papier,
 • szkło,
 • tekstylia,
 • zużyte oleje silnikowe, chemikalia,
 • zużyte baterie, akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie (odpady tylko z drobnych remontów w ilości do 200 kg od nieruchomości/rok)

Pamiętajmy!!!

1. Odpady dostarczane do GPSZOK-u, muszą być posegregowane oddzielnie i przekazywane w godzinach otwarcia punktu

2. W GPSZOK-u nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej!!

3. Transport odpadów do GPSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 104 na parterze jak również na stronie urzędu www.gospodarkaodpadami.dukla.pl

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

2017-02-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.