Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Dukla

Miło nam poinformować, że na terenach Gminy Dukla będzie realizowana inwestycja budowy nowoczesnej sieci szerokopasmowej w oparciu o technologie światłowodowe.

Inwestycja ta będzie realizowana przez generalnego wykonawcę tj. firmę STIMO Systemy Informatyczne, a inwestorem jest Spółka Enformatic Sp. z o.o. Projekt ten jest współfinansowany z funduszy UE w ramach programu POPC, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy Gminy uzyskają możliwość dostępu do szybkiego Internetu światłowodowego (o przepustowości min. 30 Mb/s) i innych usług szerokopasmowych jak telewizja cyfrowa czy telefon.

Gmina Dukla wspiera tego typu inwestycje, ponieważ ograniczają one poziom wykluczenia cyfrowego mieszkańców, jak również wyrównują różnice w dostępie do usług cyfrowych pomiędzy miastami a terenami wiejskimi.

W związku z powyższym generalny wykonawca inwestycji, firma STIMO, zwraca się za naszym pośrednictwem do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji projektu, poprzez udzielanie zgód inwestorowi na poprowadzenie sieci światłowodowej w taki sposób aby jak najwięcej gospodarstw domowych znalazło się w jej zasięgu.

Prace projektowe ruszają od 10.02.2017r i pracownicy firmy STIMO będą odwiedzać właścicieli działek przez które planowany jest przebieg sieci z prośbą o wyrażenie zgody.

Z poważaniem,
Stimo Systemy Informatyczne

2017-03-03
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.