Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji polskiej


Epizod dukielski w biografii Naczelnika Insurekcji

29 marca 2017 roku w Muzeum Historycznym -Pałac w Dukli w związku z 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki,  odbył się wykład prof. dra hab. Mieczysława Rokosza  pt. Dziejowa rola Tadeusza Kościuszki. Otwarta została również wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, generałowi dwóch armii, Najwyższemu Naczelnikowi Insurekcji 1794 roku i bohaterowi wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jego postać można zobaczyć na obrazach Matejki, na banknotach, jego imię noszą wyższe uczelnie, a nawet góry na innych kontynentach. Rok 2017 obchodzony jest na całym świecie jako Rok Kościuszkowski. Celem wystawy jest podkreślenie roli, jaką w dziejach naszego narodu odegrał Naczelnik Insurekcji oraz pokazanie tradycji kościuszkowskiej w procesie kształtowania się naszej świadomości narodowej.

Wystawa została przygotowana przez dukielskie muzeum, komisarzem wystawy była Aleksandra Żółkoś. Zbiory na wystawę zostały wypożyczone:  z Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie,  Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej, Muzeum Regionalnego w Jaśle, Stowarzyszenia Kosynierów Parafii w Cieklinie oraz  pochodzą ze zbiorów prywatnych. Na wystawie można zobaczyć różnego rodzaju pamiątki, elementy uzbrojenia, rekonstrukcje strojów kosynierów, zbiory ikonograficzne i numizmatyczne, przykłady biżuterii patriotycznej i innych upamiętnień. Szczególne jednak miejsce na ekspozycji zajmie kopia opublikowanego, po raz pierwszy w 1910 roku przez jezuitę Józefa Sasa, mało znanego listu napisanego w Dukli 19 października 1775 roku przez Tadeusza Kościuszkę, do marszałka nadwornego koronnego, kasztelana krakowskiego Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha. Pobyt Kościuszki w Dukli miał związek z poszukiwaniem przez niego posady. Nie zastawszy magnata  pozostawił mu list.

Po zaprezentowaniu wystawy przez komisarza wystawy i wykładzie profesora dra hab. Mieczysława Rokosza wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja.

W wystawie uczestniczyli min.: Tomasz Otrębski prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Halina Cycak – sekretarz Gminy Dukla, Aleksandra Tarnowska – przedstawicielka właścicieli pałacu i wielu innych znamienitych gości.

Wystawa czynna będzie do 10 czerwca 2017. Muzeum zaprasza szkoły na patriotyczne lekcje historii. Kontakt z muzeum: tel. 134330085, e-mail: muzeum@dukla.pl

Więcej zdjęć w galerii ...

Zapraszamy!

 

Krystyna Boczar-Różewicz

2017-03-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.