Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Podziękowanie, medal za zasługi dla Kościoła Przemyskiego

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję proboszczowi parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli Stanisławowi Siuzdakowi za złożenie wniosku do Kurii Metropolitalnej w Przemyślu o uznanie mojej 25 letniej pracy społecznej, w tym 20 lat przy pozyskiwaniu środków na prace konserwatorskie przy zabytkach sakralnych naszej gminy.

Dziękuję księdzu proboszczowi również za osobiste zajęcie się wydaniem i sfinansowaniem folderu o kościele parafialnym – Bóg zapłać.

W Wielki Czwartek wraz z siedmioma innymi osobami z dekanatów Archidiecezji Przemyskiej w obecności  abp. Józefa Michalika, biskupów, księży pracujących w kurii oraz proboszczów całej Archidiecezji Metropolita Przemyski  abp. Adam Szal wręczył  mi Brązowy Medal Pro Ecclesia Premisliensi. Był to radosny i niezapomniany dzień w moim życiu, który – przydarzył się tylko dlatego, że w pracy społecznej miałam wsparcie Pana Boga oraz życzliwych ludzi.

Dziękuję także Kierownictwu i Właścicielom wszystkich firm działających na naszym terenie za wsparcie finansowe, a także wsparcie w robociźnie przy ustawianiu zabytkowych figur.

Specjalne podziękowanie składam byłemu Burmistrzowi Dukli Panu Markowi Górakowi oraz Jego najbliższym współpracownikom za coroczne wsparcie finansowe na renowację wszystkich odnawianych obiektów zabytkowych oraz udzielanie różnorakiej pomocy przy realizacji tych zadań.

Ta życzliwość dla prac społecznych była i jest w pełni kontynuowana przez obecnego Burmistrza Dukli Pana Andrzeja Bytnara. Zawsze mogę liczyć na Jego życzliwa radę i pomoc. Za to dobro serdecznie dziękuję.

Serdeczne podziękowanie składam byłemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Pani dr Grażynie Stojak oraz obecnemu Panu Mariuszowi Czuba, ponieważ mają największy udział finansowy w pokryciu prac konserwatorskich wszystkich obiektów sakralnych  naszej gminy, a szczególnie dukielskiej fary.

Dzięki tym środkom kościół parafialny  pw. św. Marii Magdaleny w Dukli ma przywrócony osiemnastowieczny, rokokowy, unikalny wystrój i jest określany jako perła, klejnot tej epoki w sztuce. Również odnowione są pięknie wszystkie kamienne figury oraz kapliczka św. Jana z Dukli i św. Antoniego.

Nie rezygnuję z pracy społecznej, nadal będę pracować, dopóki Pan Bóg da mi zdrowie. Teraz będę zajmowała się ustalaniem i odnawianiem zabytkowych nagrobków osób żyjących wśród naszych przodków, spoczywających na dukielskim cmentarzu komunalnym. Te piękne kamienne figury Matki Bożej, kamienne i metalowe krzyże oraz obeliski świadczą o wierze i kulturze naszych przodków. Ta wiara i kultura wyraża się również we wszystkich obiektach sakralnych i świadczy o tożsamości naszej małej Dukielskiej Ojczyzny.

Krystyna Mastyka

2017-medal-krystyna-mastyka

2017-Brazowy-medal-dla-Krystyny-Mastykowej

2017-04-21
Krystyna Mastyka

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.