Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami /
z w o ł u j ę
na dzień 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.
Porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Dukla.
 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2017 roku.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli (druk nr 273),
  • b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Głojscach (druk nr 274),
  • c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli (druk nr 275),
  • d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wietrznie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wietrznie (druk nr 276),
  • e) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Jasionce ( druk nr 277),
  • f) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Łękach Dukielskich (druk nr 278),
  • g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Równem, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Równem (druk nr 279),
  • h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Tylawie (druk nr 280),
  • i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 281).
  • j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 282),
  • k) zmiany uchwały własnej dotyczącej ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych (druk nr 283),
  • l) uchylenia uchwały własnej dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 (druk nr 284),
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Oświadczenia i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.
wspólne posiedzenie Komisji 28 września 2017 r. (czwartek) godz. 8.00 pokój nr 211
Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
2017-09-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.