Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Z smartfonem lub przewodnikiem na ścieżkę „Olchowiec”


W sobotę 18 listopada br. otwarta została nowa ścieżka przyrodniczo – historyczna „Olchowiec” w gminie Dukla. Ścieżka jest pętlą rozpoczynającą się i kończącą przy Domu Ludowym w Olchowcu, jest także częścią transgranicznego szlaku turystycznego rozpoczynającego się w Olchowcu, a kończącego się w Vyšnej Pisanej na Słowacji. Znaczna część ścieżki znajduje się w obszarze Magurskiego Parku Narodowego. Ścieżka przebiega przez piękne przyrodniczo i ciekawe historycznie i kulturowo tereny. Na trasie ścieżki znajduje się 15 przystanków, mała infrastruktura turystyczna, bardzo dobre oznakowanie ścieżki i aplikacja mobilna (Bluetooth)  z GPS z pewnością nie pozwoli zgubić się na trasie. Można ją pokonać w zależności od kondycji w ciągu 4-5 godzin. W wydanym przewodniku lub w aplikacji mobilnej przygotowanej na smartfony możemy zapoznać się z informacją o każdym przystanku. Możemy zapoznać się z historią Olchowca, z historią działań wojennych podczas I i II wojny światowej, a także z opisami przyrody Magurskiego Parku Narodowego. Ścieżka „Olchowiec” jest znakomitym miejscem do edukacji przyrodniczej, historycznej i kulturowej dzieci i młodzieży. Wielka szkoda, że na otwarciu ścieżki nie było ani jednego dyrektora, ani jednego nauczyciela z dukielskich szkół.

Otwarcie rozpoczęło się przejściem ścieżką przybyłych gości, a po powrocie z trasy nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi przez burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara, sekretarz Gminy Dukla Halinę Cycak, Sławomira Basistę starszego specjalistę ds. udostępniania parku reprezentującego Magurski Park Narodowy, starostę Obce Vyšná Pisaná Vasila Pitlivkę, sołtysa Olchowca Zenona Fedaka, przedstawiciela Rady Miejskiej w Dukli Władysława Boczara i Huberta Nowaka, przedstawiciela najmłodszego pokolenia.

Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Olchowiec” powstała w ramach realizacji projektu „Przez górkę do sąsiada” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program INTERREG VA Polska –Słowacja 2014-2020. Partnerami projektu są: Magurski Park Narodowy, Obec Vysna Pisana. Gmina Dukla jest partnerem wiodącym projektu.

Zapraszamy do Olchowca!

Galeria zdjęć...

 Krystyna Boczar-Różewicz

koordynator projektu

2017-11-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.