Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Trwa głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Dukli na 2019 rok

W okresie od 22 maja do 15 czerwca br. do Urzędu Miejskiego w Dukli wpłynęły 3 formularze zgłoszeniowe propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Dukli na 2019 rok. Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 50.000,00 zł.

 W związku z niespełnieniem wymogów odrzucony został jeden projekt zadania. Przesłanki formalne i merytoryczne spełniły 2 projekty zadań, które uchwałą Gminnego Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Dukli:

1) Zakup ławek betonowo - drewnianych

Opis zadania:
Wnioskodawca projektu zadania wskazuje, iż na terenie Dukli znajduje się zbyt mała ilość ławek lub siedzisk przeznaczonych do odpoczynku. Są one potrzebne zarówno dla osób starszych, rodziców z dziećmi jak też turystów odwiedzających nasz region. Realizacja zadania pozwoli ponadto na poprawę zarówno estetyki jak i ładu przestrzennego Dukli.

2) Remont ciągu pieszego biegnącego wzdłuż ul. Kopernika po lewej stronie drogi gminnej

Opis zadania:
Wnioskodawca projektu zadania proponuje wymianę starych płytek chodnikowych na kostkę o grubości 6 cm i położenie nowej kostki chodnikowej, wymianę krawężników, obrzeży, budowę 2 zjazdów o szerokości 6 m każdy z kostki chodnikowej o grubości 8 cm na odcinku 120m x 1,5 m. Wniosek przewiduje, iż projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dla pieszych poruszających się wzdłuż ulicy Kopernika oraz poprawi estetykę tej ulicy.

Głosowanie nad zadaniami potrwa do 31 lipca br. do godz. 15:00. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy zameldowani na terenie Dukli, którzy ukończyli co najmniej 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna jest na stronie internetowej www.dukla.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Dukli w pok. 111 oraz pok. 209. Wypełnioną kartę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Dukli z dopiskiem „Budżet obywatelski”. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi do 10 sierpnia 2018 roku.

Pobierz kartę do głosowania

2018-07-13

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.