Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 /
z w o ł u j ę
na dzień 27 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LVII sesję Rady Miejskiej w Dukli. 
Porządek obrad.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV, LV i LVI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zmiany uchwały własnej dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023 (druk nr 383),
  • b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Gminnego w Dukli (druk nr 384),
  • c) wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Dukla w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Dukla Sp .z o.o. z siedzibą w Dukli wraz z określeniem trybu zbycia udziałów (druk nr 385),
  • d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (druk nr 386).
  • e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 387).
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.
 wspólne posiedzenie Komisji
27 lipca 2018 r. (piątek) godz. 8.00  pokój nr 211
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
2018-07-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.