Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Sacrum w przestrzeniach malarskich Stanisława Białogłowicza


8 czerwca br. w Muzeum Historycznym –Pałac w Dukli została odbył się wernisaż wystawy  zatytułowanej „Sacrum w przestrzeniach malarskich Stanisława Białogłowicza”, zorganizowanej z okazji 20. rocznicy papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Dukli i kanonizacji św. Jana z Dukli.

Na wystawie znajduje się około 60 prac autorstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Komisarz wystawy, kustosz dukielskiego muzeum Aleksandra Żółkoś zaprezentowała postać Artysty i Jego twórczość. Wśród prezentowanych prac znajduje się obraz zatytułowany „Święty Jan na puszczy” wykonany przez Artystę dla uczczenia 20. Rocznicy kanonizacji św. Jana z Dukli przez Jana Pawła II.
O twórczości Artysty Tadeusz Gustaw Wiktor we wstępie do katalogu  „Po jasnej stronie życia” zatytułowanym „Sakralne wątki” pisze: Teologiczny dyskurs malarza manifestuje się tutaj poprzez transpozycje nowotestamentowych obrazów, symboli, metafor czy też kanonicznych reguł ikony prawosławnej, bizantyjskiej, oraz innych obrazów religijnych o chrześcijańsko-łacińskim rodowodzie……Również Białogłowicz zastane w Tradycji motywy modlitewno-kontemplacyjne świętych obrazów tak po malarsku przetwarza, a zarazem tak je duchowo pochłania, że uwalnia się od ich formalnego podłoża, kreując wielce osobistą wizję  figuracji quasi-religijnej.

Wystawa czynna do końca sierpnia. Serdecznie zapraszam.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

2017-06-11
Krystyna Boczar-Różewicz

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.