Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

z w o ł u j ę

na dzień 2 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 1900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn."Gminny Klub Seniora w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna ( druk nr 299)
  • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 300),
  • c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla ( druk nr 301)
 4. Oświadczenia i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

 Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji

2 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 1800  pokój nr 211

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

2017-10-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.