Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

 Niepubliczne placówki oświatowe w roku szkolnym 2017/2018

1
Przedszkole Gminne w Dukli
Dukla, ul. Trakt Węgierski 38A,
Inna lokalizacja: Kościuszki 11
strona w trakcie tworzenia
Gumienny Lucyna
3
Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” Aszlar Andrzej
Łęki Dukielskie 415
facebook.com/przedszkolewiatraczek
Aszlar Magdalena

 

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.