Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Dodatkowe linie telefoniczne w WBS z możliwością dokonania samospisu dla rolników z woj. podkarpackiego

Szanowni Państwo,

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Rzeszowie pragnie przypomnieć, że zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

 

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom, ze strony gbs-ów oraz samych rolników, dotyczącym długiego oczekiwania na połączenie i spisanie się poprzez infolinię ogólnopolską, WBS w Rzeszowie

uruchomił dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu dla rolników:

 

z powiatu: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg - 158229918

z powiatu: dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów – 517555998, 516535160

z powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, i miasta Krosna – 785840319

z powiatu: leskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i miasta Przemyśla - 785840356

2020-10-20

Stanowisko do samospisu i terminy dyżurów

Szanowni Państwo,

W Gminnym Biurze Spisowym w Dukli zostało dla Państwa przygotowane stanowisko komputerowe specjalnie na potrzeby samospisu, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11  pok. 108.

  
Zachęcamy Państwa do korzystania z wydzielonego stanowiska, jak również do kontaktów merytorycznych z członkami Gminnego Biura Spisowego w godzinach pracy urzędu tj. od  7-15 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu
13 43 29 110.

2020-09-01

Nabór kandydatów na rachmistrzów, którzy przeprowadzą Powszechny Spis Rolny

Od 15 czerwca do 8 lipca trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zainteresowani mogą zgłosić swoja kandydaturę osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koordynator_gus@dukla.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP: /dukla/skrytka. Do przeprowadzenia spisu na terenie gminy Dukla zaangażowanych zostanie 4 rachmistrzów terenowych.

2020-06-15

Powszechny Spis Rolny 2020

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

2020-06-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.