Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłoszenie

Informuję, że w dniu 26.09.2019r.(czwartek) o godz. 1600 w Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie związane m.in. z rozdysponowaniem funduszu sołeckiego.

 Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania,
  2. Uchwalenie porządku zebrania,
  3. Wybór protokolanta,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Rady Sołeckiej,
  5. Wybór komisji skrutacyjnej,
  6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej,
  7. Ogłoszenie wyniku wyborów,
  8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego
  9. Sprawy bieżące,
  10. Zakończenie zebrania

Sołtys
Zawadki Rymanowskiej
Bogdan Płóciennik

2019-09-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.