Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych


W maju 2020 roku gmina Dukla zawarła umowę na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Dukla”. W ramach zadania wykonano:

 • wykonanie nakładki asfaltowej” na drodze nr 524/1 w Cergowej,
 • wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 104 w Chyrowej,
 • położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej, (k/P. Konop) nr ewid. 1487 w Głojscach,
 • położenie nowej nawierzchni asfaltowej boczna ul. Ogrodowa nr drogi 1879 35 m, w Głojscach,
 • wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 645 ok. 55 m w Lipowicy,
 • wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668, ok. 250 m w Lipowicy,
 • wykonanie nakładki asfaltowo – bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670 w Nadolu,
 • wykonanie nakładki asfaltowo – bitumicznej na drodze Olchowiec – Kolonia, działka nr ewid. 330 w Olchowcu,
 • przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326, wykonanie nakładki asfaltowo – bitumicznej w Teodorówce,
 • wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 384 w Trzcianie,
 • wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś – droga gminna Nr 114506 R, nr ewid. działki 167 w Wietrznie,
 • wykonanie nakładki asfaltowej na całej długości drogi, działka nr ewid. 538 w Zboiskach,
 • wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 114531R, dz. nr ewid. 440, 392 w miejscowości Nowa Wieś,

Razem: koszt przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych wyniósł 357 615,87 zł brutto                               

              w tym:

              środki Funduszu Sołeckiego, brutto: 283 330,51 zł.,

              środki własne Gminy, brutto: 74.285,36 zł.

Wykonawcą robót był  Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

 Krystyna Boczar-Różewicz

2020-08-06

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.