Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Kamienica przy ul. 3 Maja 1


zakończenie prac remontowo-konserwatorskich

Zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie kamienicy Springera, zwanej również Nową Apteką, położonej przy ul. 3 Maja 1. Dzisiaj, 29 października odbył się końcowy odbiór  budowlano-konserwatorski. W odbiorze uczestniczyli: przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura Krosno mgr inż. arch. Krzysztof Habrat, mgr inż. Andrzej Węgrzynowicz – inspektor nadzoru, mgr inż. Janusz Leń – kierownik budowy, przedstawiciel wykonawcy prac Roboty Wysokościowe K2 Dawid Musiał, przedstawiciele inwestora: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, inspektor UM w Dukli ds. inwestycji Ryszard Głód, a także przedstawiciele zarządcy obiektu GKiM w Dukli. W ramach prac zostało wykonane pokrycie dachowe, elewacja południowa, frontowa z balkonem z kutą balustradą zwieńczoną tympanonem z kartuszem flankowanym motywem roślinno--wolutowym i północna. Przy oknach na elewacjach odrestaurowane zostały okna w profilowanych opaskach, nad którymi umieszczony jest fryz dekorowany rozetami oraz przerywane gzymsy nad nim, łączone niewielkimi nadwieszonymi łukami obramującymi antaby. Odrestaurowane zostały również drzwi frontowe, dwuskrzydłowe, bogato zdobione z naświetlem utrzymane w stylistyce manierystycznej, o zdobionych aediculami skrzydłach oraz bogato zdobionych słupkach futryny.

Prace remontowo - konserwatorskie przy kamienicy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Województwa Podkarpackiego oraz z budżetu Gminy Dukla.

Kamienica przy ul. 3 Maja 1 to jeden z najcenniejszych zabytków w Dukli, elewacje są zabytkiem o dużej wartości historycznej i artystycznej, reprezentującej formę eklektyczną bliską neorenesansowi. Teraz dokładnie widać jak piękny to budynek. Koszt wykonanych prac wyniósł 455 684,46 zł.

 

Krystyna Boczar-Różewicz

2020-11-24

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.