Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo !!!

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki”.

 

Dokument został opracowany w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy Rozwoju Regionalnego we współpracy Związku Miast Polskich z członkami Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki.

Diagnoza jest dokumentem identyfikującym kluczowe bariery hamujące rozwój społeczno-gospodarczy Partnerstwa, jednocześnie otwierającym pracę nad dokumentem określającym możliwe kierunki rozwojowe, poprawę jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności Partnerów. Kompleksowa diagnoza ma na celu odpowiednio przygotować Partnerstwo do opracowania strategii rozwoju na najbliższy okres – na lata 2021-2027.

Analiza danych statystycznych została uzupełniona w trakcie procesu opracowaniami raportu diagnostycznego poprzez wywiady z władzami i pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Partnerstwa, liderami lokalnymi (społecznymi, gospodarczymi), a także ankietowymi badaniami mieszkańców i młodzieży.

Czas trwania konsultacji 12 – 26 kwietnia 2021 r.

 

Do pobrania:

- Raport Diagnostyczny – Portret Diagnostyczny Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Formularz konsultacji

- Badanie opinii liderów Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)

- Badanie mieszkańców Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)

- Badanie młodzieży klas maturalnych Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)

- Ocena wsparcia przedsiębiorczości Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)

2021-04-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.