Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Głojscach otwarte


18 czerwca 2021 roku w godzinach popołudniowych odbyło się oficjalne otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Głojscach. Budowa boiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacje deszczowe, odwodnienie liniowe ), niezbędnymi ciągami pieszymi i ogrodzeniem została zakończona jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Pandemia i zdalna nauka spowodowały, że oficjalne otwarcie boiska przesunęło się o ponad pół roku.

W piątek, 18 czerwca 2021 roku na placu przed szkołą w Głojscach dyrektorka szkoły Elżbieta Knap przywitała przybyłych na otwarcie gości: zastępcę burmistrza Dukli Łukasza Piroga wraz ze współpracownikami,  przedstawicielkę Kuratorium Oświaty w Krośnie  Lucynę Opoń, dyrektorów szkół i przedszkola z gminy Dukla, radną powiatu krośnieńskiego Józefę Winnicką –Sawczuk, sołtysa wsi Andrzeja Kusza, przewodniczącą Rady Rodziców Ilonę Kłosowską, uczniów i rodziców. Pani dyrektor przedstawiła krótko historię powstania boiska sportowego i bardzo gorąco dziękowała władzom samorządowym za sfinalizowanie tej, tak bardzo potrzebnej dla szkoły, a także dla całej społeczności Głojsc inwestycji. W programie otwarcia był program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów szkoły. Ponieważ rok 2021 to rok olimpijski,  mottem występów artystycznych była olimpiada i sport, co znakomicie komponowało się z otwieraną inwestycją. W programie wzięły udział czterolatki, pięciolatki i  sześciolatki, dzieci z klasy III, V, VII i VIII. Po występach artystycznych zastępca burmistrza Dukli zaniósł „ogień olimpijski” wraz z panią dyrektor i zapalił znicz przy boisku. Po zapaleniu ognia nastąpiło oficjalne otwarcie boiska, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie  przez ks. proboszcza parafii Głojsce. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, przygotowanym przez panie z Rady Rodziców, była także wata na patyku i popcorn, z czego najwięcej radości miały dzieci.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

2021-06-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.