Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Dukli


Obchody Święta Niepodległości
w Szkole Podstawowej w Dukli

W przeddzień Święta Niepodległości Polski w Szkole Podstawowej w Dukli  nauczycielki z klas od „O”  do III zorganizowały niecodzienne obchody tego święta. Oprócz montażu słowno-muzycznego, który przygotowały nauczycielki Paulina Domaradzka i Kamila Paszek-Czupińska z klasami „O” i II b oryginalnym pomysłem była prezentacja mody patriotycznej. Sześćdziesiąt dzieci z klas od „O” do klasy III zaprezentowało swoje kreacje na czerwonym dywanie. Dzieci były oceniane przez 5. osobową komisję pod przewodnictwem burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara. Wyróżniono  5 kreacji prezentowanych przez:

Antka Drozda z II b, Marysię Jaskółkę z IIIa, Kubę Majera z I c, Dawida Szyszlaka z II b, Lenę Skomorowską z „O” i Bartosza Gołąbka z II c.

Wszystkie dzieci otrzymały drobne nagrody z rąk burmistrza Andrzeja Bytnara, zastępcy burmistrza Łukasza Piroga, dyrektora Jerzego Pęcaka, nauczycielek: Józefy Winnickiej-Sawczuk i Kamili Paszek-Czupińskiej i pamiątkowe dyplomy.

Organizatorka całego przedsięwzięcia była Józefa Winnicka-Sawczuk nauczycielka i radna powiatowa. Na zakończenie były pamiątkowe wspólne zdjęcia.

kbr

Więcej zdjęć w galerii...

2021-11-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.