Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja o zmianach w podatkach w zakresie deklaracji/informacji podatkowych obowiązujących od 1.07.2019r.

Informacja o zmianach w podatkach w zakresie deklaracji/informacji podatkowych obowiązujących od 1.07.2019r.

 Od 1 lipca 2019r. zmieniają się wzory deklaracji/informacji wraz z załącznikami na podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości.

Powyższe zmiany regulują:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.2019, poz.1104);
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U.2019, poz.1105);
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U.2019, poz.1126).

Nowe jednolite druki będą obowiązywać na terenie całego kraju. Będzie też możliwość składania tych dokumentów bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Nowe formularze będą miały zastosowanie do deklaracji/informacji dotyczących podatków , z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019r.

Od 1 lipca 2019 r. będzie także możliwość składania deklaracji/informacji elektronicznie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - ePUAP. Jeśli podatnik korzysta z podpisu elektronicznego, może złożyć druki deklaracji/informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości wraz z załącznikami nie wychodząc z domu. Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Wybór formy składania deklaracji i informacji podatkowych ( papierowa czy elektroniczna) należy do podatnika.

Wzory deklaracji i informacji obowiązujące od 1 lipca 2019r. do pobrania:

informacja o gruntach wraz z załącznikami (IR-1) F-PO 8 - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. ir-1_od_01.07.docx

informacja o lasach wraz z załącznikami (IL-1) F-PO 11 - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. il-1_od_01.07.docx

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami (IN-1) F-PO 7 - obowiązuje od 1 lipca 2019 r. in-1_od_01.07.docx

deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami F-PO 9 (wzór ważny od dnia 01.07.2019 r.) dn-1_od_01.07.docx

deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami F-PO 10 (wzór ważny od dnia 01.07.2019 r.) dr-1_od_01.07.docx

deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami F-PO 12 (wzór ważny od dnia 01.07.2019 r.) dl-1_od_01.07.docx

2019-07-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.