Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli V sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za 2018 rok.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchylenia uchwały własnej dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 (druk nr 27),
  b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem na zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego” (druk nr 28),
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 29),
  d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019(druk nr 30),
  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2019-2028 (druk nr 31)
  f) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr 32),
  g) zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej (druk nr 33),
  h) wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Dukla podczas Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej (druk nr 34),
  i) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w roku 2019” (druk nr 35).
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.                                                                     

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                    Mariusz Folcik

 wspólne posiedzenie Komisji
27 lutego 2019 r. (środa) godz. 8.00  pokój nr 211

 

2019-02-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.