Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

na dzień 14 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

        Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2020 rok (druk nr 194),

  b) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ( druk nr 195)

  c) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 196),

  d) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021 (druk nr 197),

  e) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021 (druk nr 198).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
14 lipca 2020 r. (wtorek) godz.8.00  
sala konferencyjna nr 304                                                                 

Mariusz Folcik
Przewodniczący Rady

2020-07-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.