Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Historyczny Piknik Strzelecki na strzelnicy Franków


18 października 2020 r.  z okazji 76 rocznicy Bitwy o Przełęcz Dukielską Dukielskie  Stowarzyszenie Strzeleckie zorganizowało na Strzelnicy Rekreacyjnej FRANKÓW w Dukli Historyczny Piknik Strzelecki.  Podczas Pikniku uczestnicy mogli strzelać z modeli broni, które brały udział w tej bitwie:  1. ręczny karabin maszynowy DP 28,  2. karabin Mosin 91/30,  3. karabin Mauser K98,  4. pistolet maszynowy PPSz wz. 43,  5. pistolet maszynowy PPS wz. 44,  6. pistolet TT wz. 33.  Pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych - niskiej temperatury i podmuchów chłodnego wiatru - wzięły w nim udział 34 osoby. Każdy z uczestników przed strzelaniem został przeszkolony  z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy i zapoznany z prawidłową obsługą wybranej przez siebie broni.   Można było dowiedzieć się wielu bardzo ciekawych informacji na temat udostępnionych egzemplarzy broni historycznej. Padały też pytania o sposób zdobycia pozwolenia na broń oraz o członkostwo w Stowarzyszeniu, na które instruktorzy bardzo chętnie odpowiadali.   Podczas Pikniku wystrzelano prawie 1 300 szt. amunicji różnych kalibrów,  w tym również amunicji historycznej (z lat 1945 - 1946).   Uczestnicy mogli posilić się w polowej kuchni Stowarzyszenia, która serwowała kiełbasę z grilla i fasolkę po bretońsku.   Historyczny Piknik Strzelecki stanowił element realizacji celów statutowych Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego,  którymi są m.in. popularyzacja strzelectwa z broni palnej oraz szerzenie wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża.   Ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 Piknik odbył się w pełnym reżimie sanitarnym (dezynfekcja rąk, obowiązkowe maseczki, odpowiednie odległości pomiędzy stanowiskami, instruktorzy byli ponadto wyposażeni w rękawiczki.   Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Pikniku i zapraszają na kolejne wydarzenia, które będą odbywały się na Strzelnicy Rekreacyjnej FRANKÓW.

 Robert Bruliński

2020-10-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.