Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

na dzień 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

         Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 229),
  b) uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 (druk nr 230),
  c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2021-2030 (druk nr 231),
  d) wyznaczenia aglomeracji Dukla (druk nr 232),
  e) wyznaczenia aglomeracji Równe (druk nr 233)
  f) zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Dukli poprzez przeniesienie jego innej lokalizacji (druk nr 234),
  g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na rok 2021 (druk nr 235),
  h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na rok 2021 (druk nr 236),
  i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na rok 2021 (druk nr 237),
  j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na rok 2021 (druk nr 238),
  k) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na rok 2021 (druk nr 239).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji

16 grudnia 2020 r. (środa) godz. 8.00  sala konferencyjna nr 304                       

 Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-12-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.