Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Kwiatowy Skwer Nadziei


"Kwiatowy Skwer Nadziei" - rewitalizacja terenu przy Kościele Parafialnym w Równem.

Celem inicjatywy była rewitalizacja, uporządkowanie i estetyczne zagospodarowanie terenu przy kościele parafialnym w Równem. Działania  opierały się na 3 etapach prac. Pierwszym etapem było zaprojektowanie i wytyczenie kształtu rabaty. Drugi etap polegał na ściągnięciu wierzchniej warstwy trawnika, zglebogryzowaniu ziemi, zamocowaniu palisady i wypełnieniu rabaty ziemią ogrodniczą. Ostatni etap prac polegał na zasadzeniu cebul kwiatowych, sadzonek  i pokryciu rabaty korą sosnową. Zrealizowaną inicjatywę upamiętniła tabliczka pamiątkowa.

Inicjatywa skierowana była do mieszkańców wsi Równe. Do udziału w przedsięwzięciu zaangażowały się organizacje działające na terenie wsi Równe oraz przy Szkole Podstawowej im. Michała i Marii Krukierków. Byli to członkowie Stowarzyszenia "Równianie", Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej, 14 Drużyny Harcerskiej WATRA z Równego oraz chętni mieszkańcy wsi. Projekt miał na celu zmotywować  mieszkańców do wspólnego działania. Ponadto przysłużył się integracji międzypokoleniowej.

Rezultatem działań jest całoroczna rabata kwiatowa. Inspiracją dla grupy nieformalnej "Ogrodniczki" była Akcja "Pola Nadziei"- kampania mająca wymiar społeczny, której podstawą jest wolontariat.

Rówieński Kwiatowy "Skwer Nadziei" będzie symbolem kwitnącej współpracy społeczności. Inicjatywa pokazuje wartość pracy wolontariuszy i ma zachęcić szersze grono osób do współpracy z naszym Stowarzyszeniem Miłośników Równego "Równianie" w przyszłości. Symboliczna, żółta, żonkilowa rabata będzie rozkwitać co roku. Równe - tutaj rozkwita dobro.

Inicjatywa realizowana była w dniach 04.11 -20.11.2020

Wniosek o dotację podjęło Stowarzyszenie Miłośników Równego " Równianie". To już druga nasza inicjatywa realizowana z tych funduszy. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/

Logo projektu w 2020 r.:

„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.”

 

2020-12-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.