Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Szlachetna Paczka ma już dwadzieścia lat


Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Dzisiaj projekt Szlachetnej Paczki ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce nie łączy działania setek tysięcy osób. W 2020 roku Paczka była organizowana w 625 lokalizacjach w całej Polsce. Jubileuszowa edycja projektu odbyła się również w rejonie Dukla, Rymanów Zdrój, która została zorganizowana po raz X. Mimo, że ten rok jest trudny dla wszystkich, a organizacja projektu wymagała nie lada logistyki to udało się ponownie. Tegoroczna skala pomocy pokazuje, że Polacy nadal mają w sobie ogromną empatię, czują współodpowiedzialność za los potrzebujących i mimo pandemii oraz zamknięcia w domach nie stracili z oczu drugiego człowieka. Zachowując reżim sanitarny i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 9 wolontariuszy od września odwiedzało zgłoszone rodziny. W sumie w rejonie dukielskim do projektu zostało włączone 34 rodziny z gmin: Dukla, Jaśliska, Iwonicz, Rymanów Zdrój, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród. Szlachetna Paczka dostosowała się do nowej rzeczywistości, a setki tysięcy Polaków po raz kolejny udowodniło, że mimo fizycznego dystansu, wciąż możemy być razem.  

W imieniu swoim jak i w imieniu wolontariuszy serdecznie dziękuję za okazane wsparcie w organizacji i logistyce projektu. Panu Burmistrzowi Andrzejowi Bytnarowi, Panu Dyrektorowi MOSiR Michałowi Szopie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Dukli oraz z Równego. Podziękowania dla OSP Kobylany za udostępnienie kuchni, Masarni Nowy Żmigród i Zakładowi Mięsnemu Jasiołka z Dukli, Panu Pawłowi Krajmasowi za kiełbasę, p. Ewie Ochał za żur w butelkach, Atlantikowi Market Dukla i Panu Witoldowi Winiarskiemu za produkty do żuru, Panu Zdzisławowi Czepiga z Kobylan, Pani Barbarze Buzanowskiej i Pani Izabeli Załazińskej za organizację i gotowanie żuru, które był mistrzostwem, Paniom z KGW Głojsce i Zboiska, cukierni Ania z Chorkówki, Pani Śnieżce oraz Pani Józefie Winnickiej –Sawczuk za pyszne ciasta i ciasteczka.

Serdecznie dziękuję wolontariuszom, bez których zaangażowania i odwagi tegoroczna edycja mogła się nie odbyć. Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy mimo ciężkiej sytuacji i zamknięcia wielu firm, pamiętali o potrzebujących rodzinach. Mam nadzieję, że w kolejnym roku nasza praca będzie łatwiejsza.

Justyna Zimny-Frużyńska

Lider Rejonu Dukla, Rymanów Zdrój

 

 

 

2020-12-22
Lider Rejonu Dukla, Rymanów Zdrój

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.