Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 27 marca 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

 

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
   3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
   4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 159),
    b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 160),
    c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2020-2030 (druk nr 161)
    d) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2020 (druk nr 162),
    e) wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku (druk nr 163).
   5. Oświadczenia i informacje.
   6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji 27 marca 2020 r. (piątek) godz.8.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-03-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.