Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Koronawirus: gdzie i kiedy musimy zakrywać twarz - rząd przygotowuje nowe zasady


Obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych nie będzie dotyczył dzieci poniżej dwóch lat, twarzy nie będziemy też musieli zakrywać w prywatnym samochodzie gdy jedziemy z rodziną - to niektóre założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów doprecyzowującego zasady obowiązkowego od 16 kwietnia zakrywania twarzy.

Dotychczas wprowadzone przepisy przewidywały jedynie, że od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązkowe będzie zakrywanie, "przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu".

 

Projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów, który publikujemy w załączniku zakłada, że od 16 kwietnia do odwołania obowiązkowe będzie zakrywanie nosa i ust przy pomocy: części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Rząd precyzuje też gdzie w jakich sytuacjach będziemy musieli zakrywać twarz:

- w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby  niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

- w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;

- na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;

- na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Zakrywanie twarzy nie będzie konieczne:

- gdy samochodem przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób (łącznie z kierowcą) poruszają się osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące;

- w przypadku dzieci poniżej dwóch lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Projekt przewiduje też, że w przypadku legitymowania służby mogą żądać odkrycia ust i nosa.

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia, które doprecyzowuje regulacje w zakresie zakrywania twarzy.

Można je przesyłać na adres dep-pr@mz.gov.pl do środy 15 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00.

js/

2020-04-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.