Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Osobą św. Franciszka byłem zafascynowany...

11 lutego o godzinie 15 w dukielskim sanktuarium odbyła się uroczysta msza święta dla chorych, udzielono również Sakramentu namaszczenia. Mszę świętą sprawował i homilię wygłosił bp. Gerard Bernacki z Katowic, który już po raz trzeci pielgrzymuje do relikwii św. Jana. Pierwszy raz był w roku 2000, drugi rok temu podczas uroczystości stygmatów św. Franciszka. Przed mszą odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. We mszy koncelebrowanej przez kapłanów diecezjalnych i zakonnych z tercjarzami dukielskimi modlono się za chorych, chorych franciszkańskich tercjarzy, za chorych dobrodziejów dukielskiego sanktuarium, za chorych zakonników. Była modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II i kanonizację bł. Władysława z Gielniowa-patrona Warszawy i Bernardynów. Na zakończenie była odmówiona modlitwa do św. Jana za kościół przemyski, ks. abpa Józefa Michalika, seniora Ignacego Tokarczuka i biskupów Adama i Mariana. Biskup Gerard przypomniał o sylwetce Władysława z Gielniowa. Biskup mówił o wielkiej wartości modlitwy cierpienia u chrześcijan. Ukazał Jana Pawła II , który wartość własnego cierpienia uczynił żywotną drogą dla rozwoju kościoła i własnej świętości. Dostojny gość podziękował chorym za ich modlitwy. Podziękował za zaproszenie do sanktuarium i dar wspólnej modlitwy w rodzinie franciszkańskiej. Sam jest tercjarzem, już od okresu seminarium. Tam gdzie się urodziłem w Rybniku działali franciszkanie. Osobą św. Franciszka byłem zafascynowany. Imponował mi swoja prostotą i pełnym umiłowaniem Pana Boga. Uczy nas św. Franciszek byśmy nic nie przedkładali nad Pana Boga-powiedział biskup Gerard.

Franciszkański Zakon Świeckich (również Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon Św. Franciszka) - mają swoje korzenie w średniowieczu. Przez całe średniowiecze i w późniejszych wiekach tercjarstwo franciszkańskie było bardzo żywotne. Należeli do niego ludzie różnych stanów: od chłopów, poprzez mieszczan, na monarchach i papieżach skończywszy. Znani polscy tercjarze to, m. in.: Józef Haller. Jacek Malczewski, kard. Stefan Wyszyński.

Stanisław Kalita
rzecznik prasowy Towarzystwa im. świętego Jana z Dukli

2010-02-16

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.