Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

"Zielona Szkoła" służy "rozbudzaniu ducha"

Od 19 do 23 marca 2012 roku wszyscy uczniowie klasy V ZSP w Równem pod opieką wychowawczyni - Anety Cyran uczestniczyli w "Zielonej Szkole" w Kołkówce koło Tuchowa. W programie znalazły się m.in. rozgrywki sportowe, zajęcia muzyczne i plastyczne, konkursy - piłkarzyki ręczne i bilard, konkurs karaoke, wycieczki piesze i rowerowe, ognisko oraz zajęcia dydaktyczne.

Uczestnicy zapoznali się również z florą i fauną Pogórza Ciężkowickiego, poznali nowe obiekty kulturalne oraz miejscowe legendy. Praca oparta była na słowie, obserwacji i działaniu, wykorzystano również metody aktywizujące takie jak: wycieczki, dyskusje i projekty. Oprócz wiedzy zdobytej w trakcie lekcji uczniowie kształtowali swoją osobowość poprzez dwie wycieczki rowerowe - na szczyt wzgórza Brzanka (538 m. n.p.m.) oraz nad rzekę Białą, gdzie pożegnali zimę - topiąc wykonaną przez siebie wcześniej marzannę.

Realizacji programu działań dydaktycznych towarzyszyły również inne zadania - odejście od stereotypowych, banalnych tematów i pokazanie młodzieży, że nauka może być nie tylko ciekawa, ale również bliska typowym problemom dnia codziennego, zjawiskom ważnym dla każdego. Zajęcia z psychologiem ukierunkowane były tak, by zdobywaną wiedzę uczniowie wyprowadzali z indywidualnych obserwacji zjawisk współczesnego świata. Program edukacyjny korelował z programem działań wychowawczych, który celowo skoncentrowany został wokół pojęć wartości. Aranżacja różnych sytuacji wychowawczych miała służyć przede wszystkim rozwojowi osobowościowemu młodych ludzi, ukierunkowaniu ich postaw, wyznaczaniu priorytetów. Podczas zajęć wychowawczych prowadzonych przez psychologa uczestnicy "Zielonej Szkoły" mogli podzielić się swoimi emocjami, sądami i refleksjami.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz wspólne spędzanie wolnego czasu były doskonałą okazją do integracji całego zespołu, sprzyjały wytworzeniu korzystnych relacji nauczyciel - uczeń, a wychowawcy dały możliwość głębszego, bardziej wszechstronnego poznania swoich wychowanków, ich zainteresowań, problemów, predyspozycji. Przede wszystkim oderwanie od systemu klasowego umożliwiło poznanie uczniów w sytuacji pozaszkolnych, sprzyjało ich otwartości i budowaniu wzajemnego zaufania.

Program "Zielona Szkoła" stwarza możliwości realizacji tych celów, które trudne byłyby do podjęcia w normalnych, szkolnych warunkach. Jest prowokacją do odejścia od schematyzmu i sztampy, a przede wszystkim sprzyja temu, co najważniejsze w pracy edukacyjnej - "rozbudzaniu ducha".

Ponadto uczniowie klasy V zasługują na szczególną pochwałę, gdyż ich postawa, sposób bycia oraz zachowanie było wzorowe i budziło zachwyt wszystkich, którzy mieli z nimi zajęcia i styczność.

Aneta Cyran

2012-04-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.