Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Wesele wesel

Wesele Wesel - XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw
30 lipca br. członkowie Stowarzyszenia Wesele Wesel, skupiające małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, spotkali się z Burmistrzem Gminy Dukla na Pustelni św. Jana.


Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia poprzez popularyzację trzeźwości w społeczeństwie, w szczególności głoszenie idei wesel bezalkoholowych, troskę o prawidłowy rozwój i wychowanie młodego pokolenia.
Co roku członkowie stowarzyszenia organizują zjazdy małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. W bieżącym roku XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw odbyło się w Miejscu Piastowym w terminie 29.VII -1.VIII. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. W programie była modlitwa, konferencje, warsztaty, wycieczki, bal prowadzony przez wodzirejów i Zespół Michael, konkursy dla dzieci.
Uczestnicy spotkania odwiedzili w Gminie Dukla Klasztor OO. Bernardynów i Pustelnię św. Jana, gdzie mieli okazje spotkać się z Burmistrzem Markiem Górakiem, który przybliżył rodzinom historię Ziemi Dukielskiej. Opowiedział o jej walorach przyrodniczych, architektonicznych, historycznych, infrastrukturalnych.
O świętym Janie z Dukli, miejscach kultu religijnego na Dukielszczyźnie mówił do zebranych zakonnik z klasztoru OO. Bernardynów z Dukli.
Spotkaniu na Puszczy towarzyszyła również dyskusja. Pytań nasuwało się sporo a czasu było niewiele. Członkowie Stowarzyszenia zainteresowani byli naszym terenem. Przyjechali z różnych części Polski. Interesował ich szlak węgierski, farma wiatrowa, pytali o plany na dalszy rozwój Gminy Dukla. Poruszone zostały tematy trzeźwości w społeczeństwie i wychowania młodego pokolenia. Na zakończenie Burmistrz wręczył rodzinom pamiątkowe publikacje o walorach naszej gminy.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w kościółku na Pustelni.

BPudło
Fot. Jakub Rajchel2010-08-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.