Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Jadalnie w szkołach w Równem i Głojscach


Sześć szkół z gminy Dukla za pośrednictwem organu prowadzącego - Gminy Dukla złożyło wnioski do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na przygotowanie jadalni w szkole: dostosowanie pomieszczeń i jej wyposażenie. Dwie spośród tych sześciu szkół w Głojscach i Równem otrzymały dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł każda.

Szkoła Podstawowa w Głojscach oprócz deklarowanego we wniosku wkładu własnego, który wyniósł 6 251,60 z, który otrzymała jako darowiznę od Rady Rodziców na zakup dodatkowego wyposażenia jadalni: talerzy i sztućców, z projektu  zakupiono 24 komplety. Odmalowano również całe pomieszczenie we własnym zakresie.

Szkoła Podstawowa w Równem oprócz deklarowanego we wniosku wkładu własnego, który wyniósł 6250 zł, dodatkowo wydała 4128 zł ze środków własnych na zakup zlewu i wymianę drzwi do jadalni. Inwestycje przyczynią się do poprawy jakości pracy oraz podniosą standard jadalni.

kbr

2023-01-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.