Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXXVI sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z analizy  oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 514),
  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037 ( druk nr 515).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji 30 sierpnia 2023 r. (środa) godz. 15.30 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

2023-08-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.