Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LX sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  4. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Dukla.
  5. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2021 rok.
  6. Informacja na temat stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dukla.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 395).
  8. Oświadczenia i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
21 lipca 2022 r. (czwartek) godz.9.00
sala konferencyjna nr 304

                                                                                   Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-07-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.