Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Strategia Rozwoju Gminy Dukla na lata 2023-2030

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących nowej Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2023 - 2030. Uwagi i propozycje do Strategii można zgłaszać
od 30 grudnia 2022 r. do 6 lutego 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych Strategią Rozwoju Gminy Dukla na lata 2023 - 2030 zachęcamy do zapoznania się z treścią zaprojektowanego dokumentu:

  • w Urzędzie Miejskim w Dukli w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku  w godz.: 7.00 – 15.00, pokój  nr 204;
  • na stronie internetowej Gminy Dukla www.dukla.pl

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na Formularzu zgłaszania uwag (dokument w załączniku):

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dukli lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego (ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla) z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Dukla” lub
  • elektronicznie na adres strategia@dukla.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Dukla”

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie do 6 lutego 2023 roku. Formularze przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane (o terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dukli)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 13 432 91 31

Pliki do pobrania

Strategia Rozwoju Gminy Dukla na lata 2023-2030 (projekt)

Formularz zgłaszania uwag do Strategii

2022-12-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.