Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Marzenia się spełniają


Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Równem uroczyście otwarta

25 listopada br. odbyło się oficjalne i uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Równem. Na ten dzień uczniowie i społeczność Równego czekali prawie 50 lat.  Wcześniej uczniowie korzystali z małej, zastępczej salki, która znajdowała się w przyziemiu szkoły.  Przybyłych na uroczystość zaproszonych gości i uczestniczących w tym wielkim wydarzeniu uczniów szkoły przywitała dyrektor szkoły Katarzyna Reczkowska – Buryła, która powiedziała:

Pragnę wyrazić ogromną radość z powstania nowego obiektu - Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków. Stworzenie optymalnych warunków i takiego miejsca, gdzie każde dziecko swobodnie mogłoby rozwijać się poprzez ruch, uprawianie wybranych dyscyplin sportowych oraz uczestnictwo w zdrowej wzajemnej rywalizacji, od dawna było marzeniem wielu pokoleń tej społeczności. 

Po wielu latach starań, licznych zabiegów różnych osób, udało się… To, że możemy dzisiaj dokonać uroczystego otwarcia Sali gimnastycznej pokazuje, jak ważna jest rozmowa, współpraca i działanie. Rozmowy na temat konieczności budowy Sali przebiegały na debatach szkolnych, komisjach gminnych, podczas różnych badań ankietowych. Potrzebę wybudowania jej  wyrażali działacze społeczni, rodzice i uczniowie.

Niemały wkład w powstanie tej inwestycji miał sołtys wsi, a jednocześnie Radny Pan Mariusz Folcik, który wraz z innymi społecznikami Równego oraz przy wsparciu mieszkańców wsi przekazali budżet sołecki na projekt Sali gimnastycznej w kwocie 42 000 zł.

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar przybliżył uczestnikom uroczystości historię rozbudowy szkoły w Równem o salę gimnastyczną z łącznikiem, powiedział:

Obecny budynek szkoły w Równem powstał w okresie międzywojennym, a w latach 70.  ubiegłego wieku został rozbudowany. Nie było w nim sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. W przyziemiu szkoły mieściła się salka do ćwiczeń. Dopiero po prawie 50 latach zaprojektowano rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem komunikacyjnym oraz przebudowę przyziemia budynku do potrzeb zaplecza szatniowo-sanitarnego i magazynowego nowej sali.

Powstała sala ma wymiary: 12x24x6,6 m, powierzchnia zabudowy 390,70 m2 , powierzchnia użytkowa 352,90 m2   + 2,22 m2 łącznik, kubatura: 3169 m3 . Umowa na budowę sali budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem szatniowo-sanitarnym i magazynowym została podpisana z firmą PO-INWEST Mariusz Szczepański 20.05.2020 roku, wybranej w trakcie postępowania przetargowego.  Okres realizacji budowy od maja 2020 roku do 31 lipca 2021 był dotrzymany. Wraz z salą budowano zbiornik ppoż i zagospodarowano plac: dojazdy, dojścia. Na to zadanie podpisano umowę z Firmą Usługowo-Budowlana KW BRUK Wojciech Kłak. Realizacja trwała do 24 października br.

Całkowity koszt budowy Sali, łącznika, zaplecza szatniowo-sanitarnego i magazynowego oraz zbiornika ppoż i zagospodarowania placu  wyniósł 2 296 933,10 zł, w tym 869 917,49 zł pozyskano z programu Sportowa Polska Program Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w Równem wzięli udział między innymi poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Aneta Figiel reprezentująca posła Piotra Uruskiego, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, radny Rady Powiatu Krośnieńskiego Józef Bek, władze gminy Dukla z burmistrzem Andrzejem Bytnarem, zastępca burmistrza Łukaszem Pirogiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Folcikiem, sekretarzem Gminy Dukla Piotrem Świdrem, skarbnikiem Jolantą Bik, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli Michał Szopa.

Nową salę poświecił proboszcz parafii Równe ks. Wojciech Kisiel. Uczniowie szkoły od zerówki po najstarsze roczniki przygotowali bardzo bogaty program artystyczno-sportowy. Nastąpiło również symboliczne przecięcie wstęgi, były życzenia i gratulacje. Pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wspaniałego obiektu, który będzie służył uczniom, uczącym się obecnie w szkole i będą się uczyli w szkole w Równem.

Galeria zdjęć...

 

Krystyna Boczar-Różewicz

2021-11-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.