Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DUKLI

ZARZĄD OSIEDLA DUKLA

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DUKLI na

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

które odbędzie się w dniu 17 września 2021 roku (piątek) o godz. 1800

w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór protokolanta
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków
  5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności
  6. Informacja Burmistrza z prowadzonych i planowanych działań inwestycyjnych w Dukli
  7. Sprawy wniesione przez mieszkańców
  8. Podjęcie uchwał
  9. Zakończenie

Obowiązek noszenie maseczek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcja rąk

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
Zenon Leńczyk

2021-09-13

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.