Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja o utrudnieniach

Dotyczy realizacji robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska"
RBDiM w Krośnie Sp. z o.o. informuje, że planuje zamknięcie w/w drogi na odcinku od skrzyż. z drogą wojew. nr 993 w m. Iwla do skrzyż. z drogą powiat. nr 1996R w m. Chyrowa.
Zamknięcie będzie obowiązywać od 04 kwietnia do 28 października 2022 roku.
 
Pierwsza faza będzie obejmować okres do 14.04.2022 r. W tym czasie zostaną przebudowane przepusty pod drogą:
- w km 3+177 (w okolicy wyciągu)
- w km 0+681, 0+854, 0+977 (od Pani Czarnik do Pana Żarnowskiego)
- w km 4+515 (przy Pani Czupińskiej)
Wyłączanie drogi z ruchu nastąpi w godzinach pracy wykonawcy: od około 8.00 do około 18.00.
 
Druga faza będzie obejmować okres od 19.04.2022 r. do 28.10.2022 r.
Droga będzie całkowicie nieprzejezdna na odcinkach prowadzenia robót. Wykonawca w miarę możliwości zapewni dojazd dla mieszkańców poza godzinami pracy
W tym czasie planuje się przebudowę konstrukcji w podziale na dwa etapy.
Etap I od km 3+150 (okolice wyciągu) w kierunku skrzyżowania z drogą wojew. nr 993
Etap II od km 3+150 w kierunku skrzyżowania z drogą powiat. nr 1996R

Przez cały okres prac Wykonawca zapewni dojazd do restauracji "U Schabińskiej - Chyrowa-Ski"
W pierwszym etapie od strony Tylawy, a w drugim od strony Iwli.
 
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy może nastąpić przesunięcie lub wydłużenie wskazanych terminów.
 
2022-04-01

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.