Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Pieniądze na remont elewacji wschodniej


Gmina Dukla otrzymała promesę na 20 tys. zł na remont elewacji wschodniej kamienicy położonej przy ul. 3 Maja 1 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 30 tys. zł również na to zadanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Prace rozpoczną się po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wybraniu wykonawcy.

Kamienica położona przy ul. 3 Maja 1 to jeden z cenniejszych zabytków Dukli, nadaje charakteru tej części miasteczka w której jest położona.  Elewacje są zabytkiem o dużej wartości historycznej i artystycznej, świadczącym o historii Dukli i jej właścicieli: Mniszchów, Męcińskich, Tarnowskich i Springerów. W 2014 roku Burmistrz Dukli włączył ją do gminnej ewidencji zabytków. 25 lutego 2020 roku na wniosek gminy Dukla Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr A- 1654: elewacje kamienicy, które obecnie reprezentują formę eklektyczną bliska neorenesansowi.

 

Krystyna Boczar-Różewicz

2021-05-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.