Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Są pieniądze na rewitalizację rynku w Dukli


Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na rewitalizację dukielskiego rynku w wysokości  3 197 196,00 zł z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie.

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez : przebudowę płyty rynku, przebudowę  dróg otaczających rynek, modernizacje oświetlenia płyty rynku i montaż instalacji elektrycznej w piwnicach przedprożowych. W ramach zadania zostaną wykonane prace dotyczące zabezpieczenia piwnic, które zostaną udostępnione zwiedzającym, zmodernizowana zostanie również infrastruktura techniczna znajdująca się pod płytą rynku. Całkowita wartość inwestycji to   3 879 878,97 zł.

 

 Krystyna Boczar-Różewicz

2021-03-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.