Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dukla o okręgach wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Dukla z dnia 20 września 2006 roku
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli.

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr L/329/06 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /Dz.Urz. Nr 82, poz.1233/ Burmistrz Gminy Dukla podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej w Dukli w wyborach do rad zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli.

I.

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Dukli, Gmina Dukla podzielona została na 13 okręgów wyborczych, którym nadano następujące numery i ustalono liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach:

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba wybieranych radnych w okręgu
1 miasto Dukla,sołectwo Lipowica,sołectwo Zboiska 2
2 sołectwo Równe 2
3 sołectwo Łęki Dukielskie, sołectwo Myszkowskie 1
4 sołectwo Nadole, sołectwo Teodorówka 1
5 sołectwo Cergowa 1
6 sołectwo Jasionka 1
7 sołectwo Daliowa, sołectwo Jaśliska, sołectwo Szklary 1
8 sołectwo Barwinek,sołectwo Mszana, sołectwo Tylawa, sołectwo Zyndranowa, sołectwo Olchowiec 1
9 sołectwo Chyrowa, sołectwo Iwla 1
10 sołectwo Posada Jaśliska, sołectwo Wola Niżna 1
11 sołectwo Głojsce 1
12 sołectwo Wietrzno 1
13 sołectwo Nowa Wieś, sołectwo Trzciana, sołectwo Zawadka Rymanowska 1

II.

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli jest Urząd Gminy Dukla, ul.Trakt Węgierski 11 /II piętro, sala konferencyjna nr 22/.

Burmistrz Gminy
Marek Górak

2006-10-03

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.