Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

W trosce o zdrowie mieszkanek gminy

13-14 listopada 2008 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie z Mielca zorganizował w Dukli pobyt cytomammobusu, w którym wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet. Badaniami były objęte kobiety w wieku 50-69 lat, aby wykryć wczesne stadia nowotworu piersi oraz kobiety w wieku 25-59 lat w celu wykrycia wczesnego raka szyjki macicy.
Burmistrz Gminy Dukla wspierał akcję poprzez doręczenie 1 246 imiennych zaproszeń. Na badania cytologiczne i mamograficzne zaproszonych zostało 710 kobiet, na mamograficzne 536 kobiet. Z badań mamograficznych skorzystało 209, a z cytologicznych 81 kobiet Transport cytomamobusu zapewniła nieodpłatnie Firma TRANSBIESZCZADY, natomiast zainstalowanie oraz odinstalowanie cytomammobusu wykonał p. Andrzej Głód z Teodorówki.

Współwłaścicielom Firmy TRANSBIESZCZADY:
Janowi Staniszowi, Krzysztofowi Szepiczakowi i Józefowi Chrunikowi, a także Panu Andrzejowi Głodowi za okazaną bezinteresowną pomoc serdecznie dziękuję

Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla

2008-11-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.