Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Burmistrz i radni zaprzysiężeni

1 grudnia 2010 r. w Muzeum Historycznym -Pałac w Dukli odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Dukli. Obrady otworzył zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli poprzedniej kadencji Artur Paczkowski. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej p. Teresa Kamińska wręczyła nowym radnym zaświadczenia, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu odbył się wybór przewodniczącego Rady i jego zastępców w głosowaniu tajnym.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dukli został Andrzej Dziedzic, jego zastępcami: Jan Dembiczak z Dukli i Agnieszka Dembiczak z Wietrzna. Nowo wybrany przewodniczący Rady poprowadził dalej obrady. Na pierwszej sesji Rady VI kadencji podjęto także uchwały dotyczące składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Dukli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dziedzic zamknął pierwszą sesję i otworzył drugą. Na drugiej sesji Rady przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej p. Teresa Kamińska wręczyła zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Gminy Dukla Markowi Górakowi, po czym burmistrz złożył ślubowanie. Burmistrz wręczył nowo wybranemu przewodniczącemu Zarządu Osiedla w Dukli Zenonowi Leńczykowi i nowo wybranym gospodarzom sołectw zaświadczenie o ich wyborze na VI kadencję. Po czym sesja została zamknięta.

Oprawę wokalną uroczystym sesjom zrobiły uczennice Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie: Aleksandra Kurcoń i Joanna Buryło.

Więcej zdjęć w galerii bieżących wydarzeń.

kbr

2010-12-06

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.