Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl
Licznik
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli [2014-10-24]

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli

z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na

Burmistrza Dukli

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

...
więcej»»»
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli [2014-10-24]

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli

z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do

Rady Miejskiej w Dukli

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

...
więcej»»»
W 25. rocznicę odzyskania wolności [2014-10-23]

Sadzenie Dębów Wolności

18 października 2014 roku w gminie Dukla posadzono dwa Dęby Wolności dla upamiętnienia 25. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności w wyborach 4 czerwca 1989 roku oraz demokratyczne przemiany w Polsce i na świecie. Dęby zostały posadzone na placu przy budynku Bazy Ratownictwa Ogólnego, w której mieści się Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli i w Równem na placu przed murami kościoła parafialnego.

Inicjatorem sadzenia Dębów Wolności jest prezydent RP Bronisław Komorowski, który wspólnie z prezesem ZG Związku OSP RP Waldemarem Pawlakiem posadzili pierwszy Dąb Wolności w dniu święta ...
więcej»»»

Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-10-23]
...
więcej»»»
Realizacja programu usuwania azbestu [2014-10-23]

Jak co roku Gmina Dukla w miarę posiadanych środków finansowych realizuje program pomocowy dla mieszkańców tut. Gminy w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W bieżącym roku dzięki dofinansowaniu zadania pn. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach należących do osób fizycznych na terenie Gminy Dukla odebrano wyroby zawierające azbest z 57 posesji w ilości 101,32 Mg.

Ogólny koszt zadania wyniósł 34.469,06 złotych w tym: dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.522,40 złotych, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 8.065,68 ...
więcej»»»

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli [2014-10-23]

Uchwała Nr 8/14

Miejskiej Komisji Wyborczej w D u k l i

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dukla w

wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w

wyborach wójtów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

...
więcej»»»
Zaproszenie [2014-10-22]
...
więcej»»»
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli [2014-10-22]
...
więcej»»»
Nagrody Burmistrza dla nauczycieli [2014-10-21]

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15 października 2014 roku burmistrz Dukli Marek Górak wręczył nagrody dla dyrektorów i nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, oraz za realizacje zadań statutowych szkół. Nagrody przyznawane są corocznie ze specjalnego funduszu nagród który tworzy 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. z czego do dyspozycji organu prowadzącego przeznacza się 30% tych środków. Nagrody przyznawane są w oparciu o regulamin przyznawania nagród uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Nr XLIX/332/14 oraz wnioski o nagrodę, które opiniuje komisja powołana ...
więcej»»»

Informacja dla Wyborców [2014-10-21]
...
więcej»»»
Zawiadomienie o sesji [2014-10-21]


...
więcej»»»
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli [2014-10-20]
...
więcej»»»
Na naukę nigdy nie jest za późno [2014-10-17]

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Dukla"

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Dukla" to projekt realizowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3. ze 100% dofinansowaniem z programu. W ramach projektu zakupiono 240 zestawów komputerowych wraz z dostępem do internetu.

200 komputerów otrzymali mieszkańcy gminy Dukla z różnych grup społecznych, są to osoby: otrzymujące świadczenia rodzinne, pomoc społeczną, stypendia socjalne, osoby niepełnosprawne, osoby 50+, samotni rodzice, rodziny zastępcze, dzieci uzdolnione.

Pozostałe 40 komputerów trafiło do jednostek gminy Dukla: Szkoły Podstawowej w Iwli, Zespołu Szkół nr 1 w Dukli, Środowiskowego ...
więcej»»»
Obwieszczenie Burmistrza Dukli [2014-10-17]

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dukli z dnia 8 października 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m .st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie Gminy Dukla.

Burmistrz Dukli

Marek Górak

Pełna treść obwieszczenia w pdf... ...
więcej»»»
Zaproszenie [2014-10-16]

więcej»»»
Zaproszenie [2014-10-16]

więcej»»»
Ogłoszenie [2014-10-16]


Formularz zgłoszeniowy na warsztaty... ...
więcej»»»
Komunikat [2014-10-15]
...
więcej»»»
Bezpłatne badania mammograficzne [2014-10-15]


...
więcej»»»
Zaproszenie [2014-10-14]
...
więcej»»»
Obwieszczenie [2014-10-14]
...
więcej»»»
Obwieszczenie [2014-10-14]

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dukli z dnia 14 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Dukla - sołtysów sołectw i przewodniczącego zarządu osiedla Dukla w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Burmistrz Dukli

Marek Górak

Pełna treść obwieszczenia... ...
więcej»»»
Informacja [2014-10-10]
...
więcej»»»
Manewry w Barwinku [2014-10-10]

Ćwiczenia jednostek OSP w gminie Dukla

4 października br. przy Domu Ludowym w Barwinku odbyła się kontrola dokumentacji i stanu technicznego sprzętu i samochodów jednostek OSP działających na terenie gminy Dukla. Po kontroli jednostki OSP wzięły udział w ćwiczeniach, sprawdzających przeszkolenie strażaków i sprawność sprzętu i wozów strażackich.

Dwie jednostki OSP: Dukla i Równe są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i one kontrolowane były przez bryg. Marka Fejkiela z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Natomiast pozostałe jednostki działające poza systemem kontrolowane były przez: Andrzeja Ukleję - prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP ...
więcej»»»

www.dukla1944.com [2014-10-10]

5 września 2014 roku w Vysnym Komarniku na wieży widokowej odbyła się spotkanie polsko-słowackie i pierwsza prezentacja multimedialnego przewodnika www. portalu dukla1944.com. Pomysłodawcą multimedialnego przewodnika jest prawnuk gen. Ludvika Svobody Miroslav Klusak. Nastąpiło również podpisanie memorandum o współpracy. W spotkaniu uczestniczyła również pani prof. Zoe Klusak Svobodova - córka gen. Ludvika Svobody i wnuczka pani prof. Luda Klusakova Stronę polską reprezentowali: Marek Górak burmistrz Dukli, stronę słowacką Jan Holodniak primator miasta Svidnika.

kbr

...
więcej»»»
Ogłoszenie [2014-10-09]


Uchwała z załącznikiem graficznym w formacie pdf...
...
więcej»»»
Nowy Rok Żydowski 5775 w Dynowskiej Synagodze [2014-10-08]

24 września 2014 roku, grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, pod opieką Pani mgr Jolanty Wojdyły, wraz z członkami stowarzyszenia Sztetl Dukla, uczestniczyła w przygotowaniach do nadejścia nowego 5775 roku, w Dynowskiej Synagodze. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia Synagogi oraz muzeum w którym zgromadzone zostały pamiątki pozostałe po Żydach z Dynowa. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy opowiadali o wielokulturowości Dynowa, w okresie międzywojennym, o pokojowym współistnieniu wielu narodów i różnych wyznań. Rabin Pinkas Pomp mówił o miłości, tolerancji i otwartości ...
więcej»»»

Mecz weteranów z okazji 70 rocznicy [2014-10-06]

Wynikiem 14:8 dla Polski zakończył się spotkanie towarzyskie weteranów piłki nożnej pomiędzy Polską reprezentowaną przez Duklę, a Czechami reprezentowanymi przez zawodników z miasta Jablonec nad Nysą Łużycką w Czechach w sobotę 4 października br. . Nie istotny był tu wynik, ale cel spotkania. Było nim uczczenie 70. Rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej. W skład dukielskiej drużyny weszli: Jan Dembiczak, Krzysztof Jakieła, Marek Kluk (na bramce), Dariusz Fornal, Wojciech Gac, Tomasz Wegrzyn, Andrzej Bytnar, Andrzej Serdeda, Jan Farbaniec i ks. Stanisław Siuzdak.

Piłkarze z Czech zostali uhonorowani pucharem przez wiceprzewodniczącego Sejmiku ...
więcej»»»

Zakończenie sezonu motocyklowego na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie [2014-10-06]

Zapraszam serdecznie na Zakończenie Sezonu Motocyklowego,
które odbędzie się na Pustelni św. Jana z Dukli 12 października 2014roku
Msza święta rozpocznie się o 11:30.

Po mszy św. gorący posiłek

Tomasz Czajkowski

...
więcej»»»
Burmistrz Dukli Marek Górak uhonorowany [2014-10-03]

24 września br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej we współpracy z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej odbyła się uroczystość uhonorowania kilku burmistrzów i wójtów z całej Polski za trud i współpracę ze Służbą Więzienną. Za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób skazanych, poprzez okazanie im zaufania i angażowanie w pracę na rzecz dobra publicznego.

Gmina Dukla od siedmiu lat współpracuje z Zakładem Karnym w Łupkowie Oddział w Moszczańcu. Skazani resocjalizują się poprzez wykonywanie prac porządkowych na rzecz gminy Dukla.

kbr

...
więcej»»»
Multimedialny przewodnik Bitwa o Przełęcz Dukielską [2014-10-03]

www.dukla1944.com/pl/

Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie multimedialnego przewodnika internetowego oraz przewodnika w formie aplikacji mobilnej (na smartfony i tablety) dotyczącym operacji karpacko-dukielskiej, której 70. Rocznicę obchodzimy w tym roku.

Pełna treść ogłoszenia w pdf...

kbr

...
więcej»»»
Aktualne rozkłady jazdy PKS Krosno [2014-10-03]

Aktualny rozkład jazdy PKS Krosno Dukla, gm. Dukla miasto w pdf...

Aktualny rozkład jazdy PKS Krosno, D.A. Krosno, gm. M. Krosno w pdf... ...
więcej»»»
Cuda z drewna i poroża [2014-10-02]

Wystawa Pawła Pelczara w Stropkowie

25 września 2014 roku odbył się wernisaż indywidualnej wystawy Pawła Pelczara w galerii Muzeum Miejskiego w Stropkovie na Słowacji. Autor zaprezentował prace w drewnie, a także prace wykonane w porożu jelenia i daniela. Prezentowane prace były o tematyce myśliwskiej. Autor na co dzień pracuje w Kobylanach, wykonuje również prace na zamówienie. Duży wkład w zorganizowanie wystawy ma pan Jan Stachyrak z Korczyny, również rzeźbiarz, który swój talent odkrył po przejściu na emeryturę.

Muzeum w Stropkowie serdecznie zaprasza do odwiedzenia wystawy. Muzeum czynne od poniedziałku do ...
więcej»»»

Zaproszenie [2014-10-02]

Gmina Dukla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy, do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

Termin konsultacji: od dnia 13 października do 20 października 2014 r.

Wszelkie uwagi i wnioski należy przesłać lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Dukli ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla lub elektronicznie na adres e-mail: tit@dukla.pl , w terminie wskazanym ...
więcej»»»

Ogólne zebranie mieszkańców [2014-10-02]
...
więcej»»»
Izabela Zatorska i Daniel Wosik najszybsi [2014-09-30]

28 września 2014r., w niedzielne , słoneczne popołudnie odbył się XV Bieg Górski na Cergową. Do biegu głównego przystąpiło 72 uczestników ( 57 panów, 15 pań ). Dystans 5.5 km na szczyt góry najszybciej pokonał Daniel Wosik reprezentujący RMD Montrail Team który uzyskał czas - 27 minut i 59 sekund. Wśród kobiet najszybsza była Izabela Zatorska reprezentująca RMD Montrail Team z czasem 34 min i 42 sek.

Oprócz biegu głównego odbyły się zawody dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Wzięło w nich udział 54 dzieci.

Piękne medale, dyplomy ...
więcej»»»

Zaproszenie [2014-09-30]
...
więcej»»»
XV Bieg na górę Cergowa [2014-09-26]
...
więcej»»»
Informacja [2014-09-26]
...
więcej»»»
Dolina Śmierci [2014-09-25]

Książka "Dolina Śmierci" wydana przez Gminę Dukla jako IX tom Biblioteki Dukielskiej jest autorstwa Konrada Sikory. To poemat, który przedstawia nam Autor, jako próbę rozliczenia się z wydarzeniem sprzed siedemdziesięciu lat, brzemiennym w skutki dla ziemi dukielskiej i preszowskiej. Okazją do wydania utworu jest 70 rocznica Operacji Karpacko-Dukielskiej.

Książka wydana została przez Wydawnictwo "Ruthenus" z Krosna, ma twardą okładkę i obwolutę.

Można ją nabyć w Ośrodku Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.00 do 15.00

Krystyna Boczar-Różewicz

...
więcej»»»
Komunikat [2014-09-25]
...
więcej»»»

Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 6841782033
Regon: 000528244


Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna

Plany zagospodarowania przestrzennego
Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA #1
GALERIA #2

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński