Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl


Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016 [2016-10-25]
Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016

20 października br. podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wręczono Nagrodę POLIN 2016. Laureatem 2. edycji konkursu został Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Wyróżnienia otrzymali: Robert Augustyniak z Grodziska Mazowieckiego oraz Mirosław Skrzypczyk z Lelowa i Szczekocin. Nagroda Specjalna została przyznana Janowi Jagielskiemu z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Jacek Koszczan
założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Jest inicjatorem budowy pomnika upamiętniającego 70. rocznicę zagłady ...
więcej»»»

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza [2016-10-25]
Wernisaż wystawy grafiki Ewy Kutylak
...
więcej»»»
Uznanie dla nauczycieli [2016-10-19]
Dzień Edukacji Narodowej 2016

Dzień Edukacji Narodowej - to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą - Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, a pod obecną funkcjonuje od 1982 r., na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Święto nauczycieli to okazja, aby docenić ...
więcej»»»

Bezpłatne badania mammograficzne [2016-10-19]
...
więcej»»»
Konsultacje projektu [2016-10-10]

Gmina Dukla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy, do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

  1. Projekt "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2017"


  2. Formularz opinii

Termin konsultacji: od dnia 10 października do 21 października 2016

Wszelkie uwagi i wnioski należy ...
więcej»»»

W 72 rocznicę Operacji Dukielsko-Preszowskiej oddali hołd poległym [2016-10-07]

W 72 rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej, zwanej operacją dukielsko-karpacką, oddano hołd poległym.

Obchody rozpoczęły się rozpoczęły się 5 października w Nowosielcach i Zarszynie. Druga część uroczystości odbyła się w Dukli na Cmentarzu Wojennym i pod Krzyżem Pojednania. Przybyłych na rocznicowe uroczystości: kombatantów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych, duchownych z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy oraz mieszkańców dukielszczyzny powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Głos zabrali: starosta krośnieński Jan Juszczak, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię bitwy karpackiej, przedstawiciele organizacji kombatanckich z Polski i Słowacji. Rocznicowe ...
więcej»»»

Iskra organizatorem startu [2016-10-06]
Harcerze

1 października br. w Dukli uroczyście został zainaugurowany kolejny rok harcerskiej działalności. W tym roku dukielska 6 Drużyna Harcerska ISKRA była organizatorem startu. Na jej zaproszenie odpowiedziało ponad 200 harcerzy reprezentujących swoje drużyny zrzeszone w krośnieńskim hufcu.

Uroczystość inauguracji rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny, którą odprawił proboszcz parafii wraz z kapelanem hufca. Po zakończeniu Mszy św. w asyście pocztów sztandarowych odbył się przemarsz na dukielski rynek, gdzie z udziałem władz samorządowych i oświatowych gminy przeprowadzony został apel inauguracyjny. W blasku słońca i przy błękitnym niebie szyki harcerzy prezentowały się ...
więcej»»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie [2016-10-03]
...
więcej»»»
Zapraszamy na uroczystości związane z obchodami 72 rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej [2016-09-30]
...
więcej»»»
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza [2016-09-29]
...
więcej»»»
Rocznica Operacji Karpacko-Dukielskiej - uroczystości w Dukli [2016-09-29]
...
więcej»»»
Termomodernizacja obiektów oświatowych.
Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa.
[2016-09-28]

     Prace termomodernizacyjne zaplanowane są w obrębie pięciu budynków oświatowych gminy Dukla tj.: Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Szkoły Podstawowej w Iwli, Szkoły Podstawowej w Głojscach oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

     Głównym celem termomodernizacji jest zwiększenie efektywności energetycznej tych placówek. Mają temu służyć prace z zakresu modernizacji energetycznej budynków, efektem czego będzie zmniejszenie strat energii cieplnej i jej zapotrzebowania. Planowana jest również modernizacja oświetlenia. Polegać będzie ona na demontażu starych opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw LED, co będzie skutkować obniżeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja projektu ...
więcej»»»

Manewry jednostek OSP z gminy Dukla [2016-09-28]

24 września 2016 r. w Tylawie odbyły się manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dukla i ratowników GOPR.

Na ćwiczenia rozdysponowano samochody GBA Mercedes Atego , SLBus Renault Trafic i QUAD Polaris 500. Działania polegały na zbudowaniu stanowisk wodnych niezbędnych do gaszeniu pożaru lasu w terenie górskim, pomoc i ewakuację przez ratowników GOPR osób poszkodowanych.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:
- GOPR Bieszczady (Sekcja Dukla), OSP KSRG DUKLA, OSP KSRG RÓWNE, OSP BARWINEK, OSP TYLAWA, OSP MSZANA, OSP IWLA, OSP GŁOJSCE, OSP ŁĘKI DUKIELSKIE, OSP WIETRZNO.

Sobotnie ćwiczenia ...
więcej»»»

W Równem powstaje Regionalne Centrum Kultury [2016-09-28]

W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Program: Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, Priorytet: Infrastruktura Kultury, Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem otrzymało dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą "Regionalne Centrum Kultury w Równem rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukla, Podkarpacie". Zadanie finansowane jest w trybie jednorocznym.

25 lipca br. pomiędzy Gminą Dukla, a wyżej wymienionym Stowarzyszeniem została zawarta umowa na realizację zadania zleconego pod nazwą: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania ...
więcej»»»


Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennegoCmentarz Komunalny w Dukli


Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński