Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl
Licznik
Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy [2014-09-01]

Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy do projektu Szlachetna Paczka Stowarzyszenia Wiosna. To już 14 rok, kiedy wolontariusze z całej Polski dotrą do najbardziej potrzebujących. W rejonie Dukielskim paczka zostanie zorganizowana po raz czwarty. Szlachetna Paczka, to ogólnopolski projekt pomocy biednym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany od 2001 roku z inicjatywy ks. Jacka Wiosny Stryczka. Paczka łączy tysiące osób: wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców oraz ubogie rodziny. Głównym założeniem projektu jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy - by była skuteczna i sensowna oraz odpowiadała na konkretne potrzeby. Paczka to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim ...
więcej»»»

Dożynki Archidiecezjalne i wojewódzkie w Dukli [2014-09-01]

Dukla była tegorocznym organizatorem Dożynek Archidiecezjalnych i wojewódzkich, a także powiatowych, gminnych i parafialnych. Na placu przed Sanktuarium Św. Jana z Dukli zebrało się 99 delegacji z tradycyjnymi wieńcami z całego regionu. Mszy św. dziękczynnej za zebrane plony z prośbą o Boże błogosławieństwo przewodniczył ks. abp. Józef Michalik Metropolita Przemyski.

Rolnikom za ich pracę dziękował marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska. List od Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego odczytał gospodarz gminy Dukla Burmistrz Dukli Marek Górak, w swoim wystąpieniu dziękował rolnikom za ich codzienny trud i ...
więcej»»»

XIV Dożynki Województwa Podkarpackiego [2014-08-29]
...
więcej»»»
Dożynkowy Festyn Franciszkański Zakończenie Wakacji [2014-08-28]
...
więcej»»»
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku [2014-08-28]
...
więcej»»»
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW [2014-08-28]

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW


z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co ...
więcej»»»

Mecz piłki nożnej Przełęcz Dukla - Pogoń Lwów [2014-08-27]

Przełęcz Dukla - Pogoń Lwów (1-2)

13 lipca o godzinie 14 na obiektach MOSiR Dukla rozegrane zostało spotkanie piłkarskie pomiędzy Przełęczą Dukla a Pogonią Lwów. Inicjatorem spotkania z racji jubileuszu 600 lecia urodzin świętego Jana z Dukli było Towarzystwo świętego Jana z Dukli. Święty Jan urodził się w roku 1414 w Dukli ale znaczną część swojego życia spędził we Lwowie, gdzie zmarł w roku 1484. Bardzo szybko jego kult się rozwinął we Lwowie. Do grobu świętego pielgrzymowali zwykli ludzi ale także władcy Polski min. Jan Kazimierz, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III ...
więcej»»»

Socjologia - bezpłatne studia 30+ [2014-08-21]

Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu, wpisując się w ideę kształcenia ustawicznego propagowaną przez europejskie programy edukacyjne "Uczenie się przez całe życie" oraz "Erasmus +", wychodzi z nowoczesną ofertą edukacyjną umożliwiającą zdobycie wyższego wykształcenia.

Od roku akademickiego 2014/15 IS PWSW w Przemyślu wprowadza BEZPŁATNE 3-letnie WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE na kierunku SOCJOLOGIA odbywające się w godzinach POPOŁUDNIOWYCH z naciskiem na umiejętności PRAKTYCZNE, dla osób PRACUJĄCYCH, które pragną zrealizować marzenia o studiowaniu oraz zamierzają uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe w ramach jednej z oferowanej specjalności:

socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzanie kryzysowe
socjologia pogranicza ze specjalnością celną
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
rynek pracy i zarządzanie kadrami

ORGANIZACJA STUDIÓW:
Zawiadomienie o sesji [2014-08-21]


...
więcej»»»
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [2014-08-20]

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) a także stosownie do uchwały Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ...
więcej»»»

Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-08-20]
...
więcej»»»
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. [2014-08-20]

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów:

 • Natura 2000 Kołacznia PLH180006
 • Natura 2000 Fort Salis Sglio PLH180008
 • Natura 2000 Horyniec PLH180017
 • Natura 2000 Trzciana PLH180018
 • Natura 2000 Rymanów PLH180016
 • Natura 2000 Łysa Góra PLH180015
 • Natura ...
  więcej»»»
Wyścig Kolarski [2014-08-19]

15 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Puchar Uzdrowisk Karpackich” Jedlicze-Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój

17 sierpnia 2014 roku odbyła się 15 jubileuszowa edycja wyścigu kolarskiego na dystansie 161,2 km posiadającego kategorię 1.2 UCI i zaliczanego do klasyfikacji ProLigi ,ze startem w Jedliczu i metą w Rymanowie-Zdroju. Wystartowało 104 zawodników ,a wyścig ukończyło 65. Kolarze walczyli na malowniczej trasie Beskidu Niskiego przejeżdżając przez miejscowości gmin: Jedlicze, Wojaszówka, Korczyna Krościenko Wyżne, Haczów, Jaśliska, Dukla, Chorkówka Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Rymanów. Na starcie i mecie kibice kolarstwa mogli spotkać się i porozmawiać ze „starymi” mistrzami kolarstwa Panami: Tadeuszem Mytnikiem i Ryszardem ...
więcej»»»

Muzyczna Niedziela [2014-08-19]
...
więcej»»»
Półkolonia rekreacyjno-sportowa w Wietrznie [2014-08-14]

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR” od 28.07.2014r. do 01.08.2014r. w ramach realizacji zadania publicznego „ Sport to zdrowie mądre − słowa w krótkiej mowie” /powierzonego do realizacji przez Gminę Dukla / zorganizowało dla uczestników projektu PÓŁKOLONIĘ REKREACYJNO-SPORTOWĄ w ramach której odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci, odbyła się wycieczka krajoznawcza do Wioski Indiańskiej oraz na Krytą Pływalnię.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR” w dniach od 28.07.2014r. do 01.08.2014r. w ramach realizacji zadania publicznego „Sport to zdrowie − mądre słowa w krótkiej mowie” -powierzonego do ...
więcej»»»

Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-08-14]
...
więcej»»»
ABC przedsiębiorczości na wsi [2014-08-11]

ABC przedsiębiorczości na wsi

Warsztat ABC przedsiębiorczości skierowany jest do osób, które poszukują sposobów powiększenia dochodów, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać, oraz czy się do tego nadają.
Podczas zajęć będzie można poszukać odpowiedzi na pytania związane z realiami działania na rynku oraz sprawdzić własne koncepcje. Najciekawsze pomysły na własny biznes mogą uzyskać wsparcie polegające na przygotowaniu biznesplanu przy pomocy ekspertów.

Warsztat jest nowoczesną metodą nauki osób dorosłych − polega na pracy w grupach, uczy wykorzystywania różnych sposobów rozwiazywania problemów.

Miejsce: Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt ...
więcej»»»

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze [2014-08-08]
...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne - silne burze z gradem [2014-08-07]
...
więcej»»»
Konkurs fotograficzny [2014-08-06]

Bardzo serdecznie pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - organizację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:

 1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
 2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
 4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej ...
  więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-08-05]
...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-08-04]
...
więcej»»»

Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 6841782033
Regon: 000528244


Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna

Plany zagospodarowania przestrzennego
Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA #1
GALERIA #2

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński