Gospodarka odpadamiPolicjant, który mi pomógł


www.chyrowaski.pl


Zapraszamy na uroczystości związane z obchodami 72 rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej [2016-09-30]
...
więcej»»»
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza [2016-09-29]
...
więcej»»»
Rocznica Operacji Karpacko-Dukielskiej - uroczystości w Dukli [2016-09-29]
...
więcej»»»
Termomodernizacja obiektów oświatowych.
Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa.
[2016-09-28]

     Prace termomodernizacyjne zaplanowane są w obrębie pięciu budynków oświatowych gminy Dukla tj.: Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Szkoły Podstawowej w Iwli, Szkoły Podstawowej w Głojscach oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

     Głównym celem termomodernizacji jest zwiększenie efektywności energetycznej tych placówek. Mają temu służyć prace z zakresu modernizacji energetycznej budynków, efektem czego będzie zmniejszenie strat energii cieplnej i jej zapotrzebowania. Planowana jest również modernizacja oświetlenia. Polegać będzie ona na demontażu starych opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw LED, co będzie skutkować obniżeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja projektu ...
więcej»»»

Manewry jednostek OSP z gminy Dukla [2016-09-28]

24 września 2016 r. w Tylawie odbyły się manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dukla i ratowników GOPR.

Na ćwiczenia rozdysponowano samochody GBA Mercedes Atego , SLBus Renault Trafic i QUAD Polaris 500. Działania polegały na zbudowaniu stanowisk wodnych niezbędnych do gaszeniu pożaru lasu w terenie górskim, pomoc i ewakuację przez ratowników GOPR osób poszkodowanych.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:
- GOPR Bieszczady (Sekcja Dukla), OSP KSRG DUKLA, OSP KSRG RÓWNE, OSP BARWINEK, OSP TYLAWA, OSP MSZANA, OSP IWLA, OSP GŁOJSCE, OSP ŁĘKI DUKIELSKIE, OSP WIETRZNO.

Sobotnie ćwiczenia ...
więcej»»»

W Równem powstaje Regionalne Centrum Kultury [2016-09-28]

W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Program: Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, Priorytet: Infrastruktura Kultury, Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem otrzymało dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą "Regionalne Centrum Kultury w Równem rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukla, Podkarpacie". Zadanie finansowane jest w trybie jednorocznym.

25 lipca br. pomiędzy Gminą Dukla, a wyżej wymienionym Stowarzyszeniem została zawarta umowa na realizację zadania zleconego pod nazwą: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania ...
więcej»»»

Komunikat - akcja doustnego szczepienia lisów [2016-09-26]
...
więcej»»»
Wyłączony odcinek drogi nr 2000R Równe - Lubatówka [2016-09-23]
...
więcej»»»
REJON "DUKLA I OKOLICE" SZLACHETNEJ PACZKI POSZUKUJE WOLONTARIUSZY! [2016-09-23]
Szlachetna Paczka 2016

Wystartowała rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI. W tym roku potrzeba ich aż 13 700. To rekordowa liczba, największa od 15 lat trwania tego projektu. Także w rejonie "Dukla i okolice" można zostać wolontariuszem. Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 października przez stronę www.superw.pl

Dukielski rejon zamierza działać już po raz szósty. Przez ostatnie pięć lat jego istnienia znaczna liczba rodzin z naszej, oraz ościennych gmin otrzymała pomoc. Niemniej jednak Szlachetna Paczka nie dotarła do wszystkich potrzebujących. Nadal na naszym terenie są ludzie którzy potrzebują nie tylko wsparcia ...
więcej»»»

Zapraszamy na wernisaż wystawy [2016-09-23]
Wernisaż wystawy
...
więcej»»»
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli [2016-09-21]

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446/

z w o ł u j ę

na dzień 28 września 2016 r. (środa) o godz. 1830 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.

3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia ...
więcej»»»

Weź udział w projekcie "Kierunek na przedsiębiorczość" [2016-09-20]
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
...
więcej»»»
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 [2016-09-19]

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2015 odnotowano 11.830 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń ...
więcej»»»

I Festiwal Piwa i Karpackiego Jadła nad Wisłokiem w Wojkówce [2016-09-16]
Festiwal piwa i karpackiego jadła ...
więcej»»»
Informacja wyłączony odcinek drogi nr 1999R Cergowa-Jasionka [2016-09-16]
Informacja wylaczony odcinek drogi 1999R ...
więcej»»»
Odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary operacji dukielsko-preszowskiej [2016-09-16]
Odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary operacji dukielsko-preszowskiej

10 września w Iwli odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego wszystkie ofiary operacji dukielsko-preszowskiej - jednej z największych operacji górskich II wojny światowej.

Uroczystość rozpoczął Pan Krzysztof Woźniak witając mieszkańców i zaproszonych gości. Do Iwli przybyła delegacja ze Słowacji i z Czech. Uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, strażacy oraz harcerze z Lubatowej. Następie odbyła się msza święta polowa odprawiona przez proboszcza parafii Iwla ks. Józefa Konieczko. Po mszy dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli Waldemar Półchłopek przedstawił historię operacji dukielsko-preszowskiej, zwanej ...
więcej»»»

Prace remontowe na cmentarzu wojennym w Dukli [2016-09-09]
Prace remontowe na cmentarzu wojennym w Dukli

W roku bieżącym na cmentarzu realizowane jest zadanie pod nazwą: Remont cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Czerwonej oraz Armii Czechosłowackiej w Dukli tj. wykonanie tablic z nazwiskami pochowanych żołnierzy .

Etap ten obejmuje 35 mogił zbiorowych , na których zostaną ustawione granitowe tablice i imieniem nazwiskiem osób pochowanych w danej mogile.

Na tablicach zostanie wypisanych (cyrylicą)1006 nazwisk żołnierzy wraz z datą urodzenia.

Umieszczenie tablic z nazwiskami pochowanych , będzie miało ogromne znaczenie dla rodzin pochowanych tu żołnierzy, którzy odwiedzają ...
więcej»»»

Remont zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli [2016-09-09]
Remont zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli.

Na cmentarzu komunalnym w Dukli w obrębie kwatery nr 3 i 4 tj. przy bramie głównej , znajduje się liczna grupa kamiennych nagrobków pochodzących z XIX i przełomu XIX/XX w. Z uwagi na walory historyczne i artystyczne tych nagrobków (pomników) kilkanaście z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską.

Stare nagrobki są w bardzo złym stanie technicznym: zniszczone cokoły, bloki nagrobków częściowo zapadnięte w ziemię, powierzchnia kamienia mocno zabrudzona, porośnięta mchem, tablice mało ...
więcej»»»

Remont kamiennego mostka w Olchowcu [2016-09-09]
Remont kamiennego mostka w Olchowcu

Zabytkowy mostek na potoku Olchowczyk w Olchowcu jest przedłużeniem drogi , która stanowi główne dojście do zabytkowej drewnianej cerkwi i cmentarza.

Został zbudowany ok. 1850 r staraniem ówczesnych mieszkańców. Jest zbudowany z kamienia rzecznego, sklepiony pełnym łukiem, jest on jednym z niewielu zachowanych w niezmienionej formie kamiennych mostków na terenie Podkarpacia. Upływ czasu i czynniki zewnętrzne doprowadziły do erozji kamieni, wypłukania spoin i w konsekwencji do osiadania mostu. Obecnie trwają prace remontowe i rekonstrukcyjne zabezpieczające przed dalszą destrukcją mostu.

Ogólny koszt remontu: 30 855,02 zł brutto, ...
więcej»»»

Remonty dróg w Gminie Dukla [2016-09-09]
Remonty dróg w Gminie Dukla

Zakończono roboty związane z remontami i przebudową dróg Gminnych zaplanowanych w budżecie Gminy na ten rok. W ramach zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla": remontem objęto następujące drogi i odcinki dróg:

  1. droga wewnętrzna, w miejscowości Barwinek, na nieruchomości nr ew. 261.
  2. droga wewnętrzna, w m. Głojsce, na nieruchomości nr ew. 2427, 3967, 1856.
  3. droga wewnętrzna w miejscowości Równe, na nieruchomości nr ew. 392.
  4. droga wewnętrzna w miejscowości Iwla, na nieruchomości nr ew. 807.
  5. droga wewnętrzna w miejscowości Jasionka, na nieruchomości ...
    więcej»»»
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla [2016-09-09]

Realizując założenia przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2015-2022 Burmistrz Dukli złożył wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla" do naboru ogłoszonego z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpacie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Uchwałą nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie trwa przygotowanie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy.

Projekt obejmuje szkoły w miejscowościach: Dukla (ZS nr 1), Jasionka, Łęki Dukielskie, Równe, Tylawa oraz ...
więcej»»»

Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie wraz z kolektorem [2016-09-09]
logo

W Ministerstwie Rozwoju trwał do 15 kwietnia 2016 r nabór projektów, które charakteryzują się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Złożone projekty ubiegały się o systematyczne wsparcie firmy doradczej w zakresie ich realizacji w modelu PPP i wypracowania na gruncie ww. wsparcia dokumentacji wzorcowej. Burmistrz Dukli zgłosił do w/w naboru projekt pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki na potrzeby aglomeracji Dukla i Równe, który został zaplanowany do realizacji w drodze koncesji w modelu "Buduj-eksploatuj-przekaż".

W dniu 29 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego poinformował, że ...
więcej»»»

INFORMACJA dla Mieszkańców DUKLI [2016-09-08]

Wpłatę III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego można dokonać w siedzibie Zarządu Osiedla, tj. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Trakt Węgierski 11 pokój nr. 008 (niski parter – wejście boczne) w następujących terminach:

14 września 2016 r. (środa) w godzinach od 1300 do 1600
15 września 2016 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1600

...
więcej»»»
Zespół Tereściacy zaprasza na "Festiwal ziemniaka, cebuli i nalewki" w Iwoniczu-Zdroju [2016-09-08]

Szanowni Państwo!!!

nadarza się kolejna okazja posłuchania naszego zespołu. Tym razem 11 września w Iwoniczu Zdroju, gdzie odbędzie się świetna impreza "Festiwal ziemniaka, cebuli i nalewki" Mamy zaszczyt wystąpić tam z godzinnym koncertem. Zaczynamy o 16:30.
Zapraszamy do amfiteatru w Iwoniczu Zdroju już od godz. 14:00

Pozdrawiamy!!!
Zespół Tereściacy

...
więcej»»»
Zarząd Osiedla Dukla informuje o zebraniu mieszkańców [2016-09-08]

ZARZĄD OSIEDLA DUKLA

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DUKLI na

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW


które odbędzie się w dniu 16 września 2016 roku (piątek) o godz. 1800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
2. Przyjęcie porządku zebrania
3. Wybór protokolanta
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności
6. Sprawy wniesione przez mieszkańców
7. Podjęcie uchwał
8. Zakończenie

...
więcej»»»
Serdecznie zapraszamy "Dolina Śmierci" [2016-09-07]
...
więcej»»»
77. rocznica śmierci porucznika Świętochowskiego [2016-09-07]
77.rocznica śmierci porucznika Świętochowskiego

2 września 2016 roku w 77. rocznicę śmierci por. Rajmunda Feliksa Świętochowskiego Barwinku odsłonięto tablicę upamiętniającą dowódcę I plutonu 1 kompanii 2. pp KOP "Dukla".

2 września br. odsłonięto tablicę upamiętniającą dowódcę I plutonu 1 kompanii 2. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza "Dukla" por. Rajmunda Feliksa Świętochowskiego, który zginął 2 września 1939 roku, zastrzelony przez słowackie służby graniczne. List od wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odczytał wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk. Piotr Patla przypomniał o tamtym tragicznym dniu i honorowym zachowaniu por. Rajmunda ...
więcej»»»

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli [2016-09-06]

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446/

z w o ł u j ę

na dzień 13 września 2016 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.

3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

5. Informacja z realizacji zadań ...
więcej»»»

650 lecie Łęk Dukielskich [2016-09-02]
650 lecie Łęk Dukielskich

Uroczystości jubileuszowe 650 lecia łęk Dukielskich rozpoczęły się już w piątek od mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i otwarcia wystawy malarstwa Stanisława Białogłowicza.

W sobotę 27 sierpnia odsłonięty został Jubileuszowy Pomnik Wdzięczności oraz tablica konspiracji niepodległościowej zlokalizowanych przed kościołem parafialnym. Wcześniej symbolicznie wmurowano kapsułę czasu zawierającą listę darczyńców oraz osób udzielających wsparcia przy budowie Pomnika Wdzięczności. Historię bohaterskich żołnierzy konspiracji niepodległościowej walczących z niemieckim i sowieckim okupantem przypomniał Leszek Wilk. Zasadzono także pamiątkowy dąb przywieziony z Katynia i złożono kwiaty ...
więcej»»»

DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi [2016-09-02]

DECYZJA znak: PSK.443.1.8.3.2016

z dnia 1 września 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

umarza, postępowanie w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Sieciowego w Zawadce Rymanowskiej

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie... ...
więcej»»»
DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi [2016-09-02]

DECYZJA znak: PSK.443.1.6.2.2016

z dnia 1 września 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

umarza, postępowanie w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Sieciowego w Mszanie

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie... ...
więcej»»»

Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennego
Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński