Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl


Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy [2016-12-05]
...
więcej»»»
Warsztaty edukacyjne "Szkoły Dialogu" w LO Dukla [2016-12-01]
Warsztaty edukacyjne "Szkoły Dialogu" w LO Dukla

Licealiści III i I LO, członkowie Klubu Historycznego im. AK w Dukli, w dniach 11-12 .10.2016 wzięli udział w warsztatach edukacyjnych "Szkoły Dialogu" realizowanych przez Fundację Forum Dialogu z siedzibą w Warszawie.

Celem warsztatów jest poszerzenie i odkrycie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce i we własnej miejscowości, wypełnienie luki pamięci o nieistniejącej już dziś społeczności żydowskiej i przyczynach tak strasznej przeszłości historycznej.

Uczniowie wzięli udział w dwóch czterogodzinnych warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez edukatorów ze "Szkoły Dialogu", których celem ...
więcej»»»

Zapraszamy na spacer śladami dukielskich Żydów. [2016-12-01]
...
więcej»»»
Wizyta delegacji ukraińskiej w Dukli [2016-11-29]
Wizyta delegacji ukraińskiej w Dukli

22 listopada gościła w gminie Dukla oficjalna delegacja z gminy Berezne Wielkie, z Zakarpacia na Ukrainie. Delegacji przewodniczył burmistrz gminy Jarosław Szukal. Wśród gości byli dyrektorka szkoły w Bereznem Małym, radni Rady Gminy Berezne Wielkie, przedsiębiorcy branży turystycznej. Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego o podjęciu współpracy w różnych dziedzinach życia.

Po odczytaniu treści listu intencyjnego w obu językach polskim i ukraińskim burmistrzowie reprezentujący gminy podpisali go. W imieniu gminy Dukla podpis złożył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, w imieniu gminy Berezne Wielkie list podpisał burmistrz ...
więcej»»»

Odpust ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata [2016-11-28]

20 listopada br. w dzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w parafii pw. Chrystusa Króla w Trzcianie odbył się odpust. W wydarzeniu wzięli udział parafianie i zaproszeni goście: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wraz z małżonką, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel wraz z małżonkiem, sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak, Krystyna Mastyka - pomagająca pozyskać środki na renowację tej pięknej, zabytkowej świątyni. Mszę święta odprawił o. Kalikst. Na zakończenie uroczystości dokonany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, podobnie jak we wszystkich kościołach katolickich w Polsce.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii... ...
więcej»»»
Zapraszamy do udziału w konkursie FLORIANY [2016-11-28]
Konkurs Floriany 2016

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik "Strażak" zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

Pełna treść informacji w formacie PDF...

...
więcej»»»
Szacunek i uznanie dla Seniorów, Dzień Seniora w Nowej Wsi [2016-11-25]
Dzień Seniora w Nowej Wsi

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To właśnie oni są w naszych domach kontynuatorami tradycji, to oni niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu. W Polsce Światowy Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada i stanowi odpowiednik Międzynarodowego Dnia Osób Starszych obchodzonego na świecie 1 października, a ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

19 listopada br. w ...
więcej»»»

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie [2016-11-24]

17 listopada br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar w imieniu prezydenta RP wręczył 24. parom z gminy Dukla medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Złote gody obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Uroczystość "Złotych Godów" rozpoczęto mszą świętą w kościele farnym w Dukli, którą odprawił ks. Łukasz Mroczek Ceremonia wręczenia Jubilatom medali odbyła się w zajeździe "Galicja". Każda para małżeńska otrzymała życzenia i medal, ...
więcej»»»

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich [2016-11-24]
Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

W przeddzień Święta Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej ZSP w Łękach Dukielskich wieczornica patriotyczna. Z programem wystąpiła młodzież szkolna, a oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny.

Po przedstawieniu głos zabrali, zaproszeni przez księdza proboszcza Zdzisława Babiarza, historycy p. Stanisław Kalita, nauczyciel historii z ZS nr 2 i nr 1 w Dukli i p. Jerzy Możdżan. Pan Stanisław Kalita przedstawił historię chrześcijaństwa w Polsce na przestrzeni 1050 lat. Pan Jerzy Możdżan autor książki o średniowiecznych początkach Polski "Prasłowianie, Słowianie, Polacy-rozważania" w ...
więcej»»»

Muzyczna lekcja patriotyzmu [2016-11-24]
Muzyczna lekcja patriotyzmu

Czwartek, 10 listopada 2016 roku był w ZSP w Równem dniem bardzo uroczystym. Cała społeczność szkolna świętowała wspólnie 98. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy ubrani na galowo z dumą nosili wykonane przez siebie kotyliony. W tym roku uroczystość ta w naszej szkole wyglądała nieco inaczej, ponieważ odeszliśmy od typowej akademii na rzecz wspólnie śpiewanych pieśni patriotycznych.

Pieśni patriotyczne powstawały w czasach trudnych i przełomowych dla państwa polskiego i do dziś stanowią muzyczny pomnik pamięci narodowej. To na nich wychowało się wiele pokoleń Polek i ...
więcej»»»

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [2016-11-24]

Warszawa, dnia 16.11.2016 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.22 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 listopada 2016 ...
więcej»»»

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli [2016-11-21]

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. a)   trybu udzielania ...
  więcej»»»
Szczepienie lisów [2016-11-17]
...
więcej»»»
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [2016-11-15]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa"

Zawiadomienie z dnia 04.11.2016
Zawiadomienie z dnia 08.11.2016

...
więcej»»»
DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi [2016-11-14]

DECYZJA znak: PSK.443.1.53.5.2016

z dnia 8 listopada 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz 23 z późn.zm.) umarza postępowanie w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej "Iwla II" w Iwli.

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie w formacie PDF

...
więcej»»»
IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej [2016-11-14]

10 listopada 2016 r. w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbył sie już IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Komisja konkursowa w składzie; Barbara Klecha, Irena Zięba, Artur Głód i Grażyna Ostrowska - przewodnicząca, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Grand Prix Przeglądu otrzymała Katarzyna Makoś - ZS nr. II Dukla

Kat I

1 miejsce - Natalia Zima -SP Lubatowa
2 miejsce - Maja Stadler - SP nr. 7 Krosno
3 miejsce - Martyna Jakieła - SP Jasionka
wyr. Urszula Jakieła - ZS nr. I Dukla
wyr. Emilia Bałon - ZSP Równe ...
więcej»»»

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału w konkursie [2016-11-09]
Regulamin Szopki 2016

X GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ STROIK ŚWIĄTECZNY

Dukla 2016

Regulamin

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla.
 2. Technika wykonania prac oraz forma jest dowolna.
 3. Prace wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych otrzymają wyższą ocenę.
 4. Prace mogą być zbiorowe i indywidualne.
 5. Najpiękniejsze szopki, wykonane indywidualnie i z naturalnych materiałów, wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. ( Przewidywany termin konkursu styczeń 2016).
 6. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, wiek, szkoła, placówka lub praca domowa, imię i nazwisko nauczyciela).
 7. Prace należy składać 8 ...
  więcej»»»
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [2016-11-08]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz - Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 17.11.2016 r. do 05.12.2016 r.

Pełna treść ogłoszenia

Zał. nr 1 - Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Zał. ...
więcej»»»

Spotkania informacyjne dot. naboru na GRANTY [2016-11-08]

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" zaprasza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP na spotkania informacyjne dot. naboru na GRANTY w ramach realizacji Projektów Grantowych; poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH:


14 listopada 2016 r. (poniedziałek)
godz. 15:30Urząd Gminy
w Chorkówce15 listopada 2016 r. (wtorek)
godz. 15:30Urząd Gminy
w Miejscu Piastowymwięcej»»»

Informacja dla Mieszkańców Dukli [2016-11-08]
...
więcej»»»
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza [2016-11-07]
...
więcej»»»
DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi [2016-11-07]

DECYZJA znak: PSK.443.1.53.5.2016

z dnia 4 listopada 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

stwierdza, brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej "Iwla II" w Iwli.

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie w formacie PDF ...
więcej»»»

Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennegoCmentarz Komunalny w Dukli


Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński