Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Komisja Rewizyjna

Władysław Boczar - przewodniczący
Krzysztof Woźniak - z-ca przewodniczącego
Jan Marszał - członek komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

Zenon Leńczyk - przewodniczący
Mariusz Folcik - z-ca przewodniczącego
Halina Pietruś - członek komisji
Andrzej Dziedzic - członek komisji
Ewa Przystasz - członek komisji
Teresa Belcik - członek komisji
Andrzej Kędra - członek komisji
Tomasz Węgrzyn - członek komisji
Zbigniew Głód - członek komisji
Adam Faustus - członek komisji
Jan Dembiczak - członek komisji

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Teresa Belcik - przewodniczący
Ewa Przystasz - z-ca przewodniczącego
Halina Pietruś - członek komisji
Bohdan Gocz - członek komisji
Krzysztof Woźniak - członek komisji
Tomasz Węgrzyn - członek komisji
Zbigniew Głód - członek komisji
Adam Faustus - członek komisji
Andrzej Dziedzic - członek komisji

Komisja Budżetu i Finansów

Jan Dembiczak - przewodniczący
Andrzej Kędra - z-ca przewodniczącego
Jan Marszał - członek komisji
Bohdan Gocz - członek komisji
Władysław Boczar - członek komisji
Zenon Leńczyk - członek komisji
Mariusz Folcik - członek komisji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli lub Jego zastępcy przyjmują mieszkańców Gminy Dukla w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 13.00-17.00 w Urzędzie Miejskim w Dukli w pokoju numer 307 (II piętro).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Dziedzic

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.